Būvniecības informācijas sistēma bis_logo

BIS darbība (sadarbības partneri)

Saistībā ar VRAA tehniskiem darbiem 6.februārī plkst.22.00-23.00 iespējami traucējumi vienotās pieteikšanās moduļa Latvija.lv darbībā

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā konfigurēt būvmateriālus būvdarbu žurnālā?

Lai automatizētu būvdarbu žurnāla ierakstu aizpildīšanu, publiskā portāla lietotājs, kurš ir būvniecības lietas Atbildīgais būvdarbu vadītājs, Būvuzraugs, var norādīt būvmateriālu/būvizstrādājumu veidus, lai veidojot būvdarbu žurnāla ierakstos tos varētu izvēlēties “Būvmateriālu izvēlē” no saraksta . Būvmateriālu/būvizstrādājumu sarakstu var veidot: