BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā iknedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-22.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
JURIDISKAS PERSONAS LIETOTĀJA PROFILS
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā konfigurēt būvmateriālus būvdarbu žurnālā?

Lai automatizētu būvdarbu žurnāla ierakstu aizpildīšanu, publiskā portāla lietotājs, kurš ir būvniecības lietas būvuzraugs, var norādīt būvdarbu žurnāla konfigurējamo informāciju.

Atver būvniecības lietas sadaļā ‘Būvdarbu gaita’ apakšsadaļu ‘Būvmateriālu konfigurācija’ un tajā ievada materiālu/būvizstrādājumu sarakstu, par katru norādot:

  • Būvizstrādājuma tips – obligāts lauks, izvēle no vērtību saraksta;
  • Ražotājs – obligāts lauks. Izvēle no šīs būvniecības lietas būvdarbu žurnāla ierakstos izmantotām vērtībām, vai norādot jaunu vērtību, kas automātiski pievienosies izvēles sarakstam;
  • Būvizstrādājuma veids – brīvi ievadāms teksts;
  • Mērvienība – obligāts lauks;
  • Pazīme, ka materiālam obligāti jāveic testēšana;
  • Atbilstību apliecinošs dokuments.

Pēc visu nepieciešamo lauku aizpildes, pievieno datus sarakstam, nospiežot pogu <Pievienot sarakstam>.

Pievienotos datus iespējams labot un dzēst.

Attēls. Materiālu/būvizstrādājumu konfigurācija.