BIS darbība (sadarbības partneri)

Saistībā ar VRAA tehniskiem darbiem 6.jūnijā plkst.20.00-22.00 iespējami traucējumi vienotās pieteikšanās moduļa Latvija.lv, maksājumu moduļa, e-adreses un datu izplatīšanas tīkla darbībā

BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-23.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā mainīt paziņojumu uzstādījumus?

Paziņojumu sarakstā nospiežot uz pogu <Paziņojumu uzstādījumi>, kas atrodas saraksta apakšā kreisajā pusē, atvērsies iespējamo paziņojumi veidi ar iespēju izņemt/ielikt pazīmi, vai saņemt šo paziņojuma veidu arī uz e-pastu.

Attēls. Paziņojumu uzstādīšana, vai saņemt arī uz e-pastu.

Sākotnēji visiem paziņojuma veidiem ir ielikta šī pazīme ‘Saņemt e-pastu’. Mainot šos paziņojuma uzstādījumus, jānospiež poga <Saglabāt>, kas atrodas sarakstā apakšā kreisajā pusē.