Būvniecības informācijas sistēma bis_logo

BIS vebinārs (Aktuālie jautājumi un jaunumi BIS)

Aicināti piedalīties BIS bezmaksas vebinārā (Aktuālie jautājumi un jaunumi BIS) 31.martā plkst.10.00-12.30 bez iepriekšreģistrācijas tiešsaistē Microsoft Teams; ▷pieslēgties; ▷apraksts

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā nodot apstiprināšanai vēlamās sfēras prakses ierakstu?

BISP autorizējies praktikants vai sertificēts speciālists vēlamās sfēras prakses ierakstu, kuram aizpildīta visa nepieciešamā informācija, var nodot atbildīgajam speciālistam apstiprināšanai, lai saņemtu datu apstiprinājumu no prakses vadītāja. Lai to izdarītu vēlamās sfēras prakses ierakstu sarakstā jāizvēlas ieraksts statusā Sagatave vai Papildināms, jāatver ieraksts labošanas, papildināšanas režīmā un jānospiež poga <Nodot apstiprināšanai>, kas atrodas formas apakšā.

Attēls. Vēlamās sfēras prakses ieraksta nodošana apstiprināšanai atbildīgajam.

Nospiežot pogu <Nodot apstiprināšanai>, lietotājam tiek parādīts informatīvs paziņojums “Prakses datu apstiprinājums tiks pieprasīts no blokā "Atbildīgais" norādītā būvspeciālista”.

Brīdī, kad Vēlamās sfēras prakses ieraksts tiek nodots uz apstiprināšanu prakses vadītājam, sistēma pārbauda vai sertificētajam būvspeciālistam, kurš ir norādīts kā "Atbildīgais", prakses ierakstā norādītajā periodā bija aktīva darbības sfēra, kura sakrīt ar kaut vienu no prakses ierakstā norādītajām vēlamās darbības sfērām. Ja pārbaudē netiek atrasts sertificēto speciālistu reģistrā atbilstošs sfēras vēstures ieraksts, lietotājam tiek atspoguļots brīdinājuma paziņojums, bet var turpināt ieraksta nodošanu apstiprināšanai ar darbību <Nodot apstiprināšanai>, vai apturēt to ar darbību <Atcelt nodošanu>.

Sistēmā arī parbauda vai persona, kura ir norādīta kā Prakses vadītājs (lauks "Atbildīgais"), nav atzīmēta kā mirusi PMLP datos. Ja persona ir mirusi, tad lietotājam tiek atspoguļots kļūdas paziņojums: "Uzmanību! Jūsu norādītais prakses vadītājs PMLP fizisko personu reģistrā ir atzīmēts kā miris. Ierakstu nav iespējams nodot prakses apstiprināšanai." Šādā gadījumā var apstiprināt vēlamās sfēras prakses ierakstu bez prakses vadītāja, ieliekot pazīmi “Nav iespējams iegūt prakses vadītāja apstiprinājumu caur BIS”.

Ja lietotājs turpina nodot vēlamās sfēras prakses ierakstu apstiprināšanai:

  • ierakstam tiek uzstādīts statuss Apstiprināšanā;
  • ieraksts tiek ievietots prakses apstiprināšanas pieprasījumu sarakstā tālākai apstiprināšanai būvspeciālistam, kurš ir norādīts kā par prakses vadītājs blokā “Atbildīgais”;
  • atbildīgajam būvspeciālistam tiek nosūtīts informatīvs paziņojums BISP ar aprakstu “BIS: Jauns vēlamās sfēras prakses apstiprinājuma pieprasījums” un paziņojuma tekstu: “BIS: Saņemts jauns prakses ieraksta apstiprinājuma pieprasījums no praktikanta_vārds_uzvārds. Apstiprināšanas pieprasījums: _saite_uz_prakses_ierakstu”. (Skatīt tālāk aprakstu Vēlamās sfēras prakses apstiprināšana.)

Attēls. Paziņojums par vēlamās sfēras prakses apstiprinājuma pieprasījumu.

  • ieraksta notikumu vēsturē tiek saglabāts notikuma fakts “Nodots apstiprināšanai”.