BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-23.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Pievienot saskaņotāju - fizisku vai juridisku personu

Autorizēts BIS publiskā portāla lietotājs būvniecības lietā, kurā tas ir ierosinātājs vai pilnvarotā persona ar tiesībām veidot dokumentus, atver sadaļu ‘TREŠO PUŠU SASKAŅOJUMI’.

Lietotājs var uzsākt jaunu saskaņotāju pievienošanu, izvēloties darbību <Pievienot saskaņotāju>.

Lietotājs var pievienot papildus trešās puses saskaņotāju fizisku vai juridisku personu, norādot:

 • Saskaņojuma iemesls – brīvā tekstā ieraksta iemeslu, kāpēc nepieciešams saskaņojums;
 • Saskaņojamās datnes – obligāti norāda vismaz vienu saskaņojamo datni vai saskaņojamo projekta lapu;
 • Saskaņojamās projekta lapas – obligāti norāda vismaz vienu saskaņojamo datni vai saskaņojamo projekta lapu;
 • Saskaņotāja veids – ‘Fiziska persona’ vai ‘Juridiska persona’:
  • Juridiskas personas dati:
   • Uzņēmumu reģistra piešķirtais reģistrācijas numurs – obligāts;
   • Nosaukums (komersants) - sistēma automātiski pielasa organizācijas nosaukumu pēc UR numura.
  • Fiziskas personas dati:
   • Pazīme, ka ir ārvalstnieks:
    • Ja nav ārvalstnieks:
     • Mītnes valsts – obligāts, pēc noklusēšanas ir ‘Latvija’;
     • Personas kods – obligāts;
     • Vārds – obligāts;
     • Uzvārds – obligāts;
     • Saglabājot datus tiek veikta pārbaude, ka BIS vai PMLP datos ir reģistrēta persona ar norādīto personas kodu, vārdu uzvārdu. Ja persona neeksistē, lietotājam atrāda kļūdas paziņojumu.
    • Ja ir ārvalstnieks:
     • Mītnes valsts – obligāts;
     • Personas kods – obligāts;
     • Vārds – obligāts;
     • Uzvārds – obligāts;
  • Statuss – izvēle no vērtībām ‘Nav nosūtīts’ vai ‘Saskaņots’. Ja lietotājs norāda ‘Saskaņots’, papildus jānorāda šāda informācija:
   • Datums – obligāts, nevar būt nākotnes datums;
   • Saskaņotājs – obligāts juridiskām personām, brīvi ievadāms teksts norādot personu, kura saskaņotāja vārdā ir veikusi saskaņojumu. Fiziskai personai jānorāda, ja saskaņojums ir saņemts no pilnvarotas personas;
   • Datne – obligāts, dokuments, kurš apliecina saskaņojumu.