BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-23.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā sagatavot vai labot pieprasījumu ekspluatācijas lietai?

Pieejamo ekspluatācijas lietu sarakstā (kā piekļūt sarakstam, skatīt ‘Ekspluatācijas lietas’), izvēlas sadaļu ‘Piekļuves pieprasījumi’.

 Piekļuves pieprasījumu sadaļa

Lietotājs var izveidot jaunu pieprasījuma iesniegumu, nospiežot spiedpogu <+ Jauns pieprasījums> vai atvērt labošanai iepriekš izveidotu iesniegumu, ja:

 • Lietotājs ir pieslēdzies ar fiziskas personas profilu;
 • Lietotājs ir pieslēdzies, izmantojot juridiskas personas profilu, un viņš ir šīs organizācijas paraksttiesīga persona.

Ja iesnieguma statuss ir ‘Sagatave’, lietotājs var atvērt tā detalizēto skatu, nospiežot uz tā nosaukumu kolonnā “Nosaukums” pieprasījumu sarakstā. Detalizētajā skatā lietotājs var:

 • Labot dokumenta saturu;
 • Dzēst dokumentu;
 • Iesniegt dokumentu atbildīgai iestādei, izveidotā iesnieguma statuss tiek uzstādīts ‘Iesniegts’.

Ja iesnieguma statuss ir ‘Iesniegts’, ‘Reģistrēts’ vai ‘Izskatīts’, lietotājs var apskatīt tā saturu.

Ja iesniegumam ir norādīts ‘Trūkst informācija’, lietotājs var:

 • Labot dokumenta saturu – tikai pamatojumu un pielikumu datnes;
 • Iesniegt labotu dokumentu atbildīgai iestādei.

Pievienojot jaunu vai labojot vēl neiesniegto iesniegumu persona norāda:

 • Piekļuves pieprasītājs – aizpildas automātiski un nav rediģējami. Personas, kura veido iesniegumu, vārds un uzvārds, ja persona ir pieslēgusies, izmantojot savu fiziskas personas profilu. Uzņēmuma nosaukums un reģistrācijas numurs, ja persona ir pieslēgusies, izmantojot juridiskas personas profilu;

Piekļuves pieprasījums EL solis “Kontaktinformācija”

 • Ekspluatācijas lieta, kurai pieprasa piekļuvi – obligāts, iespēja izvēlēties no sistēmā izveidotām ekspluatācijas lietām. Ekspluatācijas lietas var atlasīt pēc būves kadastra apzīmējuma, adreses, ekspluatācijas lietas numura;

Piekļuves pieprasījums EL solis “Ekspluatācijas lietas”

 • Pamatojums – obligāts, brīvais teksts;
 • Pielikumi – pievienoto datņu saraksts.

Piekļuves pieprasījums EL solis “Pieprasījuma dati”

 • Atbildīgā iestāde – obligāts, aizpildas automātiski kā norādītās ekspluatācijas lietas atbildīgā iestāde.
 • Atbildes saņemšanas veids – saskaņā ar esošu funkcionalitāti.

Piekļuves pieprasījums EL solis “Iesnieguma apskats”

Saglabājot iesniegumu:

 • Tam tiek piešķirts numurs un statuss ‘Sagatave’;
 • Lietotājs tiek saglabāts kā dokumenta izveidotājs un dokuments ir pieejams lietotāja iesniegto dokumentu sarakstā un ekspluatācijas darba vietas piekļuves pieprasījumu sarakstā.