Būvniecības informācijas sistēma bis_logo

Nodeva Rīgā par Paskaidrojuma raksta izskatīšanu no 1. decembra

No 1. decembra Rīgā tiek ieviesta nodeva par Paskaidrojuma raksta izskatīšanu (Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā saņemot atzīmi par būvniecības ieceres akceptu). Nodeva jāmaksā fiziskām un juridiskām personām, detalizētāka informācija ▷šeit

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā saskaņot deleģējumu?

Kad deleģējuma pieprasījums ir nodots saskaņošanai paraksttiesīgajām personām, šīs personas saņems informatīvu paziņojumu uz norādīto e-pasta adresi ar pieprasījumu saskaņot deleģējumu.

Lai saskaņotu deleģējumu, lietotājs nospiež uz saites, kas norādīta saņemtajā e-pastā vai pieslēdzas BIS sistēmai un pārslēdzas uz juridiskas personas profilu.

Galvenajā informācijas paneļa sadaļā ‘MANI DATI’ izvēlas apakšsadaļu ‘PAZIŅOJUMI’.

Pārslēdzas uz šķirkli ‘Saskaņojumi’ un atver paziņojumu par deleģējuma saskaņošanas pieprasījumu, nospiežot uz ikonas.

Atverot paziņojumu, lietotājam atvērsies deleģējums.

Sadaļā ‘Saskaņošana’ atrāda personas, kurām tika nodota pilnvara saskaņošanai.

Ja lietotājs apstiprina lēmumu, tad spiež pogu

Sistēma pārprasīs, vai tiešām vēlaties apstiprināt.

Apstiprinot, pieprasījumam  tiks uzstādīts statuss ‘Apstiprināts’ un apstiprināšanas datums.

Ja lietotāja pieprasījums ir pēdējais no visiem saskaņojumiem un ja visi lietotāji ir apstiprinājuši savus pieprasījumus, tad deleģējumam uzstāda statusu ‘Aktīvs’, un tajā norādītajai deleģējamai personai piešķir norādītās tiesības.

 

Ja lietotājs noraida pieprasījumu, tad obligāti norāda pamatojumu par pieņemto lēmumu un spiež pogu

Sistēma pārprasīs, vai tiešām vēlaties noraidīt.

Noraidot, pieprasījumam tiks uzstādīts statuss ‘Noraidīts’ un noraidīšanas datums.

Deleģējuma statuss kļūs ‘Noraidīts’.

Visi citu saskaņotāju pieprasījumi tiek atcelti.