Būvniecības informācijas sistēma bis_logo

Nodeva Rīgā par Paskaidrojuma raksta izskatīšanu no 1. decembra

No 1. decembra Rīgā tiek ieviesta nodeva par Paskaidrojuma raksta izskatīšanu (Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā saņemot atzīmi par būvniecības ieceres akceptu). Nodeva jāmaksā fiziskām un juridiskām personām, detalizētāka informācija ▷šeit

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā veidot būvdarbu žurnāla aktu numurus?

Publiskā portāla lietotājs ar tiesībām šajā būvniecības lietā veidot aktus, pievienojot jaunu vai labojot esošu pieņemšanas aktu (citu pieņemšanas aktu, segto darbu pieņemšanas aktu, nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas aktu, ugunsdrošības iekārtu pieņemšanas aktu), var norādīt tā numuru veidojošās daļas:

  • Marka – izvēle no vērtību saraksta ar lietas projektu daļu markām;
  • Kods – izvēle no iepriekšējos aktos izmantoto vērtību saraksta vai pievieno jaunu brīvā teksta vērtību. Lai ievadītu jaunu kodu, lietotājs ievada vērtību un apstiprina to, nospiežot taustiņu Enter.

Attēls. Akta numura veidošana lauki.

Brīdī, kad pieņemšanas akts ir apstiprināts, sistēma izveido tā pilno numuru formātā <Marka>-<Kods>-<lietas identifikators>-<akta datuma gads>-<numurs pēc kārtas>.

Attēls. Akta numurs pilnā formātā.