BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-22.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā veidot būvdarbu žurnāla aktu numurus?

Publiskā portāla lietotājs ar tiesībām šajā būvniecības lietā veidot aktus, pievienojot jaunu vai labojot esošu pieņemšanas aktu (citu pieņemšanas aktu, segto darbu pieņemšanas aktu, nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas aktu, ugunsdrošības iekārtu pieņemšanas aktu), var norādīt tā numuru veidojošās daļas:

  • Marka – izvēle no vērtību saraksta ar lietas projektu daļu markām;
  • Kods – izvēle no iepriekšējos aktos izmantoto vērtību saraksta vai pievieno jaunu brīvā teksta vērtību. Lai ievadītu jaunu kodu, lietotājs ievada vērtību un apstiprina to, nospiežot taustiņu Enter.

Attēls. Akta numura veidošana lauki.

Brīdī, kad pieņemšanas akts ir apstiprināts, sistēma izveido tā pilno numuru formātā <Marka>-<Kods>-<lietas identifikators>-<akta datuma gads>-<numurs pēc kārtas>.

Attēls. Akta numurs pilnā formātā.