Būvniecības informācijas sistēma bis_logo
DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā veidot iesniegumu būvspeciālista darbības sfēras informatīvās piezīmes piešķiršanai vai noņemšanai?

Par iesnieguma izvēli un vispārējos darbības principus, skatīt Būvspeciālistu reģistra e-pakalpojumi.

Autorizēts publiskā portāla lietotājs var sagatavot un iesniegt sertificējošai iestādei iesniegumu sava aktīvā vai apturētā būvspeciālista sertifikāta vai darbības sfēras informatīvās piezīmes piešķiršanai vai noņemšanai, lai sfērai tiktu piešķirta vai noņemta informatīvā piezīme.

Pie iesnieguma izvēles atrāda informatīvu aprakstu “Informatīvā piezīme apliecina būvspeciālista iegūto praktisko pieredzi un kompetenci veikt piezīmē norādītās darbības (sniegt piezīmē norādītos pakalpojumus).”

Lietotājam iesniegumā jānorāda:

  • Sertificēšanas sfēru, kuru vēlas atjaunot, veikt izmaiņas – obligāts, izvēle no visām lietotāja aktīvām vai apturētām darbības sfērām, kurām ir iespējams norādīt informatīvās piezīmes;
  • Jāatzīmē vēlamās informatīvās piezīmes pazīmi pretī spēkā esošās/pašreizējās informatīvās piezīmes vērtībai, kas tiek atrādīta iesniegumā;
  • Pamatojums – jāievada brīvā tekstā.

Attēls. Iesniegumā piezīmju izmaiņu norādīšana.

Iesnieguma otrajā ievades solī ‘Pielikumi’ var pievienot nepieciešamos dokumentus, ja tādi ir nepieciešami.

Attēls. Pielikuma pievienošanas iespēja iesniegumā.

Tālāk var apskatīt iesnieguma kopskatu/apskatu, kur atrāda:

  • visu iepriekšējo ievades soļu ievadītos datus;
  • sertificējošās iestādes nosaukumu un reģistrācijas numuru, kuru iesniegumā aizpilda automātiski no izvēlētās darbības sfēras uzraugošās iestādes datiem un nav rediģējams;
  • iesniedzēja datus no lietotāja personas profila.

Attēls. Iesnieguma kopskats.

Ja visi ievadītie dati pareizi norādīti, var turpināt iesniegt iesniegumu sertificējošajai iestādei.