DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā verificēt e-pasta adresi juridiskai personai

Lietotājs autorizējas BIS publiskajā portālā kā juridiskas personas pārstāvis un profilā var uzsākt e-pasta adreses verificēšanu (pēc līdzības kā sadaļā "Kā fiziskai personai verificēt e-pasta adresi?"):

  1. Savas kā Juridiskas personas pārstāvja kontaktinformācijas labošanas formā;
  2. Ja lietotājam atbilstoši esošajai funkcionalitātei ir tiesības labot uzņēmuma kontaktinformāciju, tad var uzsākt verificēšanas procesu:
    1. Kontaktinformācijas labošanas formā, Juridiskās personas e-pasta adresei;
    2. Kontaktinformācijas labošanas formā, Juridiskās personas e-pasta adresei no grupas “Citas e-pasta adreses”;
  3. E-pasta adreses verifikācijas uzsākšana ir iespējama, ja e-pasta adrese vēl nav verificēta. Neverificētai e-pasta adresei kontaktinformācijas labošanas formā ir pieejama darbība <Verificēt>. Darbībai ir paskaidrojošais teksts: “Pēc šīs pogas nospiešanas uz Jūsu norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīts e-pasts ar verifikācijas saiti.”

Pēc darbības <Verificēt> nospiešanas:

  1. Tiek veikta pārbaude, vai verificējamā e-pasta adrese jau ir reģistrēta BIS sistēmā kā citas personas verificēta e-pasta adrese. Ja pārbaudē atrod, ka e-pasta adrese jau ir verificēta citai personai, tad tiek parādīts brīdinājuma paziņojums: “Jūsu norādītā e-pasta adrese BIS jau tiek izmantota kā citas personas verificēta e-pasta adrese! Vai tiešam vēlaties veikt tās verificēšanu arī šī profila ietvaros?”, ļaujot lietotājam apstiprināt vai atcelt verifikācijas uzsākšanas darbību;
  2. Ja lietotājs izvēlas turpināt verificēšanu vai pārbaudē neatrod, ka e-pasta adrese sistēmā jau būtu piesaistīta kādai citai personai, tad tiek parādīts paziņojums: “Uz Jūsu norādīto e-pasta adresi ir nosūtīta e-pasta verifikācijas saite, kura ir jāatver, lai pabeigtu e-pasta adreses verifikācijas procesu”;
  3. Sistēma nosūta verifikācijas e-pastu un saglabā verifikācijas pieprasījuma datos, ka šis pieprasījums ir par lietotāja juridiskas personas pārstāvja e-pasta adresi, uzņēmuma pamat-kontakta e-pasta adresi vai uzņēmuma citas e-pasta adreses verifikāciju.