Būvniecības informācijas sistēma bis_logo

BIS darbība (sadarbības partneri)

Saistībā ar VRAA tehniskiem darbiem 6.februārī plkst.22.00-23.00 iespējami traucējumi vienotās pieteikšanās moduļa Latvija.lv darbībā

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kas ir Būvdarbu gaitas sadaļa?

“Būvdarbu gaitas” sadaļa būvniecības lietā tiek aktivizēta, kad iestājas stadija “Būvdarbi”.

Pēc “Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes iesnieguma” apstiprināšanas (BUN atzīmes uzlikšanas) būvdarbos iesaistītie būvspeciālisti - Atbildīgais būvdarbu vadītājs, būvdarbu vadītājs, būvuzraugs, autoruzraugs iegūst pieejas tiesības lietai bez pilnvaras.

Būvniecības lietu un tās būvdarbu gaitu var redzēt arī bez pilnvaras, ja fiziskā persona ir spēkā esošs būvdarbu gaitas dalībnieks, kurš ir reģistrēts būvatļaujas pielikumā vai paskaidrojuma rakstā/apliecinājuma kartē, vai būvdarbu gaitā reģistrētā spēkā esošā līguma izpildītājs.

Būvniecības dalībnieki būvniecības lietu un būvdarbu gaitu var redzēt arī bez pilnvaras, bet darboties var sadaļā “Būvdarbu gaita”- pildīt elektroniski būvdarbu žurnālu. Ja nav piešķirta pilnvara/deleģējums, tad ir ierobežotas darbības lietā, piemēram:

 • nav redzami visi šķirkļi;
 • pie būvniecības lietas nevar pievienot vai atvērt lietas dokumentus.

Autorizētam publiskā portāla lietotājam – būvdarbu žurnālā reģistrētam būvspeciālistam ir ierobežota informācijas piekļuve būvniecības lietai, ja nav papildu veidota pilnvara/deleģējums. Atverot šādu būvniecības lietu, lietotājam ir pieejamas šādas sadaļas:

 • Dokumenti – tikai saraksta apskatīšana, bez iespējas apskatīt detalizēto dokumenta informāciju vai lejupielādēt datnes;
 • Dokumentu saskaņojumi;
 • Apturēšana un pārtraukumi – tikai skatīšanās;
 • Būvdarbu gaita;
 • Lietas pilnvaras/deleģējumi;
 • Paziņojumi;
 • Trešo pušu saskaņojumi.

“Būvdarbu gaitā” ir šādas apakšsadaļas:

 • Būvdarbu žurnāls – tiek reģistrēts elektroniski būvdarbu žurnāla ieraksti;
 • Personas – tiek atrādītas personas, kurām ir tiesības darboties būvniecības lietā;
 • Būvdarbu līgumi – tiek reģistrēti būvniecības līgumi/apakšlīgumi;
 • Projekts- tiek atrādīts elektroniski saskaņotais projekts tā daļas un lapas;
 • Konfigurācija – būvdarbu žurnāla sakonfigurēšanai;
 • Būvizstrādājumu konfigurācija – iespēja definēt būvizstrādājumu veidus, tos augšupielādējot vai pievienojot manuāli;
 • Tāme – tiek atrādīti tāmes ieraksti, ja tādi augšupielādēti ar iespēju definēt tāmi manuāli.