Būvniecības informācijas sistēma bis_logo

BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-23.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kas ir būvdarbu žurnāls?

Būvdarbu žurnāls ir elektronisks pakalpojums, kurš nodrošina iespēju publiskajā portālā atbildīgajām personām (atbildīgajam būvdarbu vadītājam, būvuzraugam, autoruzraugam, būvdarbu vadītājam, būvdarbu veicējam vai lietotājam, kuram būvdarbu līgumā ir iedotas tiesības veikt ierakstus būvdarbu žurnālā) veikt darbības  attiecīgos būvdarbu žurnāla sadaļās, ierakstu veidu sarakstos un ierakstu veidos:

 

  • Lai varētu redzēt Būvdarbu žurnāla ierakstus un veidotu jaunus ierakstus, nepieciešams lietotājam autorizēties sistēmā, atvērt būvniecības darba vietā būvniecības lietu stadijā “Būvdarbi” un atvērt sadaļu “Būvdarbu gaita“. (Būvniecības lietu iespējams izvēlēties no saraksta kā “Būvniecību dalībnieku lietas”, kur atrāda tikai tās būvniecības lietas, kurās personai ir pieejas tiesības kā būvdarbu dalībniekam. Savā “Būvniecību dalībnieku lietu” sarakstā redz lietas, kurās persona ir:
    • spēkā esošs būvdarbu vadītājs, būvuzraugs, autoruzraugs, kurš ir reģistrēts būvatļaujas pielikumā vai paskaidrojuma rakstā, vai apliecinājuma kartē;
    • būvdarbu gaitā reģistrētā spēkā esošā līguma izpildītājs.)

Lai citas atbildīgās personas, kuras nav reģistrētas būvniecības lietā kā būvuzraugs, autoruzraugs, būvdarbu vadītājs, būvdarbu veicējs, varētu veidot ierakstus būvdarbu žurnālā, vispirms atbildīgais būvdarbu vadītājs ievada informāciju sadaļā BŪVDARBU LĪGUMI (skatīt “Konfigurācija“) ar tiesībām veikt ierakstus būvdarbu žurnālā.

Būvdarbu žurnālu atverot, pēc noklusējuma lietotājam atver sadaļu “Kopskats“ un  atrāda sadaļu izvēlni vienā rindā ar iespēju pārvietoties pa labi un pa kresi, lai nokļūtu pie nepieciešamās sadaļas.

Būvdarbu žurnāla ierakstus pievieno, nospiežot pogu <+Pievienot jaunu ierakstu> sadaļā “Kopskats” vai attiecīgā ieraksta sadaļā. Ir saraksti, kur uzreiz atver attiecīgā ieraksta veida ievades logu, ir saraksti, kur papildus jāizvēlas attiecīgais ieraksta veids. (Skatīt tālāk aprakstus par būvdarbu žurnāla ierakstu sarakstiem).