DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
JURIDISKAS PERSONAS LIETOTĀJA PROFILS
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kas ir būvdarbu žurnāls?

Būvdarbu žurnāls ir elektronisks pakalpojums, kurš nodrošina iespēju publiskajā portālā atbildīgajām personām (atbildīgais būvdarbu vadītājs, būvuzraugs, autoruzraugs, būvdarbu vadītājs) veikt ierakstus attiecīgās būvdarbu žurnāla sadaļās.

Būvdarbu žurnāla ierakstus pievieno, nospiežot pogu <+Pievienot jaunu ierakstu> un izvēloties attiecīgo ieraksta veidu.

Attēls. Būvdarbu žurnālu sadaļa.

Lai varētu redzēt savus un veidotu jaunus ierakstus, nepieciešams lietotājam autorizēties sistēmā un jāatver būvniecības darba vietā būvniecības lieta stadijā “Būvdarbi”. (Būvniecības lietu iespējams izvēlēties no saraksta. Sarakstā atrāda tikai tās būvniecības, uz kurām personai ir pieejas tiesības.)

Būvdarbu žurnāls var būt kopējs uz visu būvniecības lietu, vai atbilstošs būvniecības kārtām, ja tādas ir. Būvdarbu žurnāls var būt katrai kārtai atsevišķi vai arī vairākām kārtām var būt apvienotais žurnāls. Kārtu žurnālu izvēlas, nospiežot uz tā nosaukuma un turpmākās darbības ir tādas pašas kā būvniecības lietai bez kārtām.

Kārtu attēlošanas piemēri:

  1. Kārtu žurnāli ir apvienoti – uzejot uz ikoniņas blakus nosaukumam, parādās informatīvs teksts par apvienotās kārtas numuru:

  1. Katrai kārtai savs žurnāls – kārtas žurnālu var izvēlēties, nospiežot uz tās nosaukuma:

Autorizētam publiskā portāla lietotājam – būvdarbu žurnālā reģistrētam būvspeciālistam, ir ierobežota informācijas piekļuve būvniecības lietai. Savā būvniecības lietu sarakstā viņš redz lietas, kurās ir:

  • spēkā esošs būvdarbu vadītājs, būvuzraugs, autoruzraugs, kurš ir reģistrēts būvatļaujas pielikumā vai paskaidrojuma rakstā, vai apliecinājuma kartē;
  • būvdarbu gaitā reģistrētā spēkā esošā līguma izpildītājs.

Atverot šādu būvniecības lietu, lietotājam ir pieejamas šādas sadaļas:

  • Dokumenti – tikai saraksta apskatīšana, bez iespējas apskatīt detalizēto dokumenta informāciju vai lejuplādēt datnes;
  • Apturēšana un pārtraukumi – tikai skatīšanās;
  • Būvdarbu gaita – skatīt aprakstu Būvdarbu gaita.

 Visu būvdarbu žurnālu sadaļu pievienotos ierakstus pievieno pie būvniecības lietas, kurus arī redzēs būvvaldes darbinieki pēc ierakstu apstiprināšanas.