Būvniecības informācijas sistēma bis_logo
DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kas ir informatīvie paziņojumi būvniecības lietā un kā tos aplūkot?

Sistēma var atrādīt informatīvu brīdinājumu, paziņojumu, piemēram, šādos gadījumos:

  • Ja būvniecības lietā iesaistītā būvspeciālista sertifikāts zaudē statusu 'Aktīvs'.
    • Atverot būvniecības lietu, kuras stadija ir 'Būvdarbi' vai 'Nodošana ekspluatācijā', redz brīdinājumu: "Lietā ir norādīts būvspeciālists, kuram sertificējošā iestāde ir apturējusi/anulējusi sertifikātu: <speciālistu vārdu uzvārdu, sertifikāta numuru saraksts>". Brīdinājumu rāda, ja kādam no būvniecības lietā iesaistītajiem speciālistiem: būvdarbu veicējam, būvspeciālistam, būvdarbu vadītājam, atbildīgajam būvdarbu vadītājam, būvuzraugam, autoruzraugam, nav aktīvs sertifikāts, ar kuru tas ir reģistrēts būvniecības lietās:
  • būvatļaujas pielikumā, apliecinājuma kartē vai paskaidrojuma rakstā;
  • būvdarbu gaitas līgumā.
    • (Veido arī paziņojumu sadaļā Paziņojumi priekš lietas ierosinātāja, būvuzrauga, autoruzrauga, atbildīgā būvdarbu vadītāja, galvenā būvuzņēmēja.)
  • Ja būvdarbu gaitas sadaļā reģistrēts būvizstrādājums (saņemtajos materiālos), kas reģistrēts Neatbilstošo būvizstrādājumu sarakstā.
  • Skatīt Būvizstrādājumu neatbilstības pārbaudes.