Būvniecības informācijas sistēma bis_logo

BIS darbība (sadarbības partneri)

Saistībā ar VRAA tehniskiem darbiem 6.februārī plkst.22.00-23.00 iespējami traucējumi vienotās pieteikšanās moduļa Latvija.lv darbībā

BIS darbība (sadarbības partneri)

Saistībā ar VRAA tehniskiem darbiem 6.februārī plkst.7.30-8.00 iespējami traucējumi vienotās pieteikšanās moduļa Latvija.lv darbībā

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kas ir informatīvie paziņojumi būvniecības lietā un kā tos aplūkot?

Sistēma var atrādīt informatīvu brīdinājumu, paziņojumu, piemēram, šādos gadījumos:

  • Ja būvniecības lietā iesaistītā būvspeciālista sertifikāts zaudē statusu 'Aktīvs'.
    • Atverot būvniecības lietu, kuras stadija ir 'Būvdarbi' vai 'Nodošana ekspluatācijā', redz brīdinājumu: "Lietā ir norādīts būvspeciālists, kuram sertificējošā iestāde ir apturējusi/anulējusi sertifikātu: <speciālistu vārdu uzvārdu, sertifikāta numuru saraksts>". Brīdinājumu rāda, ja kādam no būvniecības lietā iesaistītajiem speciālistiem: būvdarbu veicējam, būvspeciālistam, būvdarbu vadītājam, atbildīgajam būvdarbu vadītājam, būvuzraugam, autoruzraugam, nav aktīvs sertifikāts, ar kuru tas ir reģistrēts būvniecības lietās:
  • būvatļaujas pielikumā, apliecinājuma kartē vai paskaidrojuma rakstā;
  • būvdarbu gaitas līgumā.
    • (Veido arī paziņojumu sadaļā Paziņojumi priekš lietas ierosinātāja, būvuzrauga, autoruzrauga, atbildīgā būvdarbu vadītāja, galvenā būvuzņēmēja.)
  • Ja būvdarbu gaitas sadaļā reģistrēts būvizstrādājums (saņemtajos materiālos), kas reģistrēts Neatbilstošo būvizstrādājumu sarakstā.
  • Skatīt Būvizstrādājumu neatbilstības pārbaudes.