Būvniecības informācijas sistēma bis_logo

Nodeva Rīgā par Paskaidrojuma raksta izskatīšanu no 1. decembra

No 1. decembra Rīgā tiek ieviesta nodeva par Paskaidrojuma raksta izskatīšanu (Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā saņemot atzīmi par būvniecības ieceres akceptu). Nodeva jāmaksā fiziskām un juridiskām personām, detalizētāka informācija ▷šeit

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kas ir saskaņojumi sistēmā un kā tos aplūkot?

Autorizēts publiskā portāla lietotājs savā fiziskās personas profilā vai pārstāvētās juridiskās personas profilā panelī MANI DATI redz sadaļu PAZIŅOJUMI.

Saskaņojumu sadaļā lietotājs var apskatīt saņemtos saskaņojuma pieprasījumus, kas veidoti BIS sistēmā saistībā ar būvniecības procesu.

Katru sakaņojuma pieprasījumu iespējams:

  • izvērst, nospiežot uz bultiņa tā kreisajā pusē, lai apskatītu informāciju par to;
  • atvērt, nospiežot uz mapes ikonas labajā pusē, lai veiktu saskaņojumu.