BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-23.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kas ir trešo pušu saskaņojumi?

Autorizēts BIS publiskā portāla lietotājs būvniecības lietā, kurā tas ir ierosinātājs vai pilnvarotā persona ar tiesībām veidot dokumentus, redz sadaļu ‘TREŠO PUŠU SASKAŅOJUMI’.

Sadaļā ‘TREŠO PUŠU SASKAŅOJUMI’ tiek atrādīti visi būvniecības lietas trešo pušu saskaņojumi. Par katru ierakstu sarakstā atrāda:

 • Saskaņojuma iemesls – iespējamās vērtības:
 • Saskaņotāja veids – iespējamās vērtības: ‘īpašums’, ‘fiziska persona’, ‘juridiska persona’, kopības lēmuma gadījumā – ‘kopība’.
 • Nosaukums / Vārds uzvārds – atkarībā no saskaņojuma veida:
  • Juridiskas personas un kopības nosaukums;
  • Fiziskas personas vārds uzvārds;
 • Nekustamā īpašuma kadastra numurs un adrese – ja saskaņojuma veids ir ‘Pierobežas īpašums’, ‘Dzīvokļa īpašums’ vai ‘Būvniecības lietas zemes īpašums’.
 • Statuss – saskaņojuma pieprasījuma statuss. Iespējamās vērtības ‘Jauns’, ‘Nav nosūtīts’, ‘Saskaņošanā’, ’Saskaņots’, ‘Noraidīts’;
 • Saskaņotājs – persona, kura veica elektronisko saskaņojumu saskaņotāja vārdā;
 • Datums – saskaņojuma datums.

Lietotājs var atlasīt datus pēc:

 • Saskaņotājs – brīvi ievadīto simbolu virkni meklē saskaņotāja nosaukuma, vārda uzvārda vai nekustamā īpašuma numura vai adreses datos;
 • Saskaņojuma statuss – var izvēlēties vienu vai vairākas no iespējamām vērtībām: ‘Jauns’, ‘Nav nosūtīts’, ‘Saskaņošanā’, ’Saskaņots’, ‘Noraidīts’, ‘Iesniegts būvvaldē’;
 • Saskaņojuma izsūtīšanas datuma periods.

Lietotājs var pievienot jaunus trešo pušu saskaņotājus:

Lietotājs var veikt masveida datu apstrādi veicot darbību <Masveida saskaņošana> (skatīt nodaļuTrešo pušu saskaņojumu masveida apstrāde’).

Lietotājs var labot saskaņojuma datus saskaņā ar nodaļu ‘Trešo pušu saskaņojumu labošana’.

Lietotājs var dzēst trešo pušu saskaņojumus, izvēloties dzēšanas ikonu pie ieraksta, ja tie nav iekļauti kādā no iesniegumiem un nav elektroniski saskaņoti.

Lietotājs var nosūtīt izvēlēto saskaņojumu – nosūtīšana notiek saskaņā ar nodaļu ‘Trešo pušu elektroniskās saskaņojuma nosūtīšana’.

Lietotājs var atsaukt izvēlēto saskaņojumu – atsaukšana notiek saskaņā ar nodaļu ‘Trešo pušu saskaņojumu atsaukšana’.

Informācija par veiktām darbībām tiek saglabāta būvniecības lietas vēsturē.