BIS darbība (sadarbības partneri)

Saistībā ar VRAA tehniskiem darbiem 6.jūnijā plkst.20.00-22.00 iespējami traucējumi vienotās pieteikšanās moduļa Latvija.lv, maksājumu moduļa, e-adreses un datu izplatīšanas tīkla darbībā

BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-23.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kur atrast pieejamās būvniecības lietas?

Pieejamās būvniecības lietas un piekļuves tām pieprasījumi pieejami ‘BŪVNIECĪBAS DARBA VIETA’ izvēloties ‘MANA BŪVNIECĪBA’. Un no saraksta izvēloties ‘Piekļuves lietas’.

 

Sadaļa ‘Pieejamās būvniecības lietas’ satur šādas daļas:

Fiziska persona daļā ‘PIEEJAMĀS BŪVNIECĪBAS LIETAS’ var apskatīt sev pieejamo informāciju.

Juridiskas personas pārstāvji ar atbilstošām tiesībām veidojot deleģējumu juridiskas personas vārdā, var tajā norādīt tiesību ‘Piekļuves pieprasījumu sagatavošana un iesniegšana’. Autorizēts publiskā portāla lietotājs, kuram ir spēkā esošs deleģējums ar tiesību ‘Piekļuves pieprasījumu sagatavošana un iesniegšana’, var:

  1. Apskatīt juridiskas personas iesniegto dokumentu sarakstu;
  2. Var atvērt jau izveidotu vai izveidot jaunu piekļuves pieprasījumu juridiskas personas vārdā;
  3. Var iesniegt būvvaldei sagatavotu piekļuves pieprasījumu.