DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kur meklēt ekspluatāciju lietas?

Lai piekļūtu ekspluatācijas lietām, autorizētam lietotājam Panelī ir jāizvēlas sadaļa ‘Ekspluatācijas lietas’.

Ekspluatāciju lietu saraksta atvēršana

Ekspluatācijas lietas ir sagrupētas līdzīgi kā Būvniecības lietas:

  • Īpašnieka lietas - Ekspluatācijas lietas, kurās lietotājs ir nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs;
  • Pilnvaru lietas - Ekspluatācijas lietas, kurām lietotājam ir piekļuve, pamatojoties uz piešķirto pilnvaru, pārpilnvarojumu vai atbilstošo deleģējumu;
  • Pārvaldnieku lietas - Ekspluatācijas lietas, kurās lietotājs norādīts kā ēkas pārvaldnieks fiziska persona vai Pārvaldnieka juridiskas personas deleģēts darbinieks;
  • Piekļuves lietas - Ekspluatācijas lietas, kurām lietotājam ar piekļuves lēmumu piešķirta piekļuve, pamatojoties uz Administratīvā procesa likumu vai Informācijas atklātības likumu.

Ekspluatāciju lietu izvēle

Lietotājs redz, cik ekspluatācijas lietas viņam ir pieejamas katrā no konkrētajām grupām.

Lietotājs var atvērt konkrēto grupu, nonākot ekspluatācijas lietu sarakstā, kurš ir atbilstošs “Ekspluatācijas lietu saraksts” funkcionalitātei, bet kurā atlasāmas un apskatāmas ir tikai konkrētajai grupai atbilstošās lietas.

Ekspluatāciju lietas var meklēt pēc laukiem:

  • Ekspluatācijas lietas numurs;
  • Būves kadastra apzīmējums;
  • Būves adrese;
  • Nekustamā īpašuma kadastra numurs.

Meklēšanas rezultāts tiek atspoguļots grupu kontekstā, norādot atrasto lietu skaitu konkrētās grupās.

Atverot konkrētas grupas lietu sarakstu, lietotājs var ērti pārslēgties uz kādu citu no trim ekspluatācijas lietu grupām.