Būvniecības informācijas sistēma bis_logo

Nodeva Rīgā par Paskaidrojuma raksta izskatīšanu no 1. decembra

No 1. decembra Rīgā tiek ieviesta nodeva par Paskaidrojuma raksta izskatīšanu (Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā saņemot atzīmi par būvniecības ieceres akceptu). Nodeva jāmaksā fiziskām un juridiskām personām, detalizētāka informācija ▷šeit

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kur redzēt pazīmi par nelasītiem paziņojumiem būvniecības lietā?

Pieslēdzas savai BIS darba vietai un galvenajā informācijas paneļa sadaļā ‘BŪVNIECĪBAS DARBA VIETA’ izvēlas apakšsadaļu ‘MANA BŪVNIECĪBA’. Un tad izvēlas konkrētu būvniecības lietas grupu.

Būvniecības lietu sarakstā ir redzama vizuāla pazīme pie katras lietas, kurā ir kaut viens paziņojums statusā Nelasīts.

Lietotājs var veikt būvniecības lietu meklēšanu sarakstā pēc kritērija "Lietā ir nelasīts paziņojums". Atzīmējot šo pazīmes lauku, tiek meklētas lietas, kurās ir kaut viens paziņojums statusā Nelasīts.

Attēls. Pazīme par nelasītiem paziņojumiem būvniecības lietā