BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-22.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kur redzēt pazīmi par nelasītiem paziņojumiem būvniecības lietā?

Pieslēdzas savai BIS darba vietai un galvenajā informācijas paneļa sadaļā ‘BŪVNIECĪBAS DARBA VIETA’ izvēlas apakšsadaļu ‘MANA BŪVNIECĪBA’. Un tad izvēlas konkrētu būvniecības lietas grupu.

Būvniecības lietu sarakstā ir redzama vizuāla pazīme pie katras lietas, kurā ir kaut viens paziņojums statusā Nelasīts.

Lietotājs var veikt būvniecības lietu meklēšanu sarakstā pēc kritērija "Lietā ir nelasīts paziņojums". Atzīmējot šo pazīmes lauku, tiek meklētas lietas, kurās ir kaut viens paziņojums statusā Nelasīts.

Attēls. Pazīme par nelasītiem paziņojumiem būvniecības lietā