Būvniecības informācijas sistēma bis_logo

Nodeva Rīgā par Paskaidrojuma raksta izskatīšanu no 1. decembra

No 1. decembra Rīgā tiek ieviesta nodeva par Paskaidrojuma raksta izskatīšanu (Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā saņemot atzīmi par būvniecības ieceres akceptu). Nodeva jāmaksā fiziskām un juridiskām personām, detalizētāka informācija ▷šeit

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kur var apskatīt juridiskas personas pārstāvjus un to tiesības?

Lai varētu apskatīties juridiskas personas pārstāvjus un to tiesības, lietotājs, kam ir piešķirts deleģējums ar tiesībām administrēt pārstāvjus vai arī viņš ir uzņēmuma aktuālā paraksttiesīgā persona, pārslēdzas uz juridiskas personas profilu un galvenajā informācijas paneļa sadaļā ‘MANI DATI’ izvēlas ‘PILNVAROŠANAS SADAĻU’.

Pārslēdzas uz šķirkli ‘DELEĢĒJUMI’.

Deleģējumu sarakstā sistēma atrāda juridiskās personas pārstāvjus un to tiesības.

Sarakstā ir iekļautas:

  • Aktuālās paraksttiesīgās fiziskās personas (saskaņā ar Uzņēmumu Reģistru un būvkomersantu pilnvaroto personu reģistru);
  • Personas, kurām ir izveidoti deleģējumu pieprasījumi, neatkarīgi no pieprasījuma statusa.

Lai redzētu pārstāvju tiesības – jānospiež uzikonas.

Lai atvērtu eksistējoša deleģējuma detalizētus datus – jānospiež uz ikonas.

Lietotājam ir pieejama arī meklēšanas funkcija.