Būvniecības informācijas sistēma bis_logo
DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Mājas lietas pārvaldnieka kontaktu norādīšana

Lai norādītu Māju lietas pārvaldnieka kontaktus, sadaļā ‘Pārvaldnieks’ pie atbilstošā ieraksta nospiež labošanas ikonu  un:

 • Lietotājs var labot pārvaldnieka kontaktdatus Māju lietā, ja atbilst vienam no nosacījumiem:
  • Ir fiziska persona un ir mājas pārvaldnieks;
  • Ir fiziska persona un ir mājas pārvaldnieka norādītā par māju atbildīgā persona;
  • Ir juridiskas personas pārstāvis un juridiskā persona ir mājas pārvaldnieks un ir viens no:
   • Pārstāvētās juridiskās personas vienpersoniskā paraksttiesīgā persona;
   • Lietotājam ir spēkā esošs deleģējums pārstāvēt juridisku personu kā īpašnieku.
 • Lietotājs var norādīt:
  • E-pasta adrese;
  • Tālrunis – kontakttālruņa norādīšana. Var norādīt vairākus tālruņus, izmantojot pogu pievienot . Attēlo visu pievienoto tālruņu sarakstu, katra ievadītā vērtība tiek pārbaudīta saskaņā ar BIS tālruņa formātu – jābūt vismaz 8 cipariem un telefona numuram jāsatur tikai cipari;
  • Lai dzēstu lauku vērtības, var:
   • Attīrīt lauka vērtību;
   • Izmantot dzēšanas ikonu .

Paziņojumi, kurus nosūta izmantojot šos kontaktdatus:

 • Paziņojumi par aptaujām un kopsapulcēm;
 • Paziņojumi starp Māju lietas saistītām personām;
 • Paziņojumi par apsekošanas pieprasījumiem.

Attēls. Māju lietu sadaļa “Pārvaldnieks”. Kontaktu labošana