DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Mājas lietas sadaļa "Aptaujas"

Māju lietas sadaļa ‘Aptaujas’ ir pieejama, ja lietotājs ir viens no:

 • Īpašnieks (fiziska persona);
 • Tiesiskais valdītājs (fiziska persona);
 • Īpašnieka vai tiesiskā valdītāja juridiskas personas pārstāvis, ar vienpersoniskā pārstāvniecības tiesībām;
 • Pārvaldnieka norādītā par māju atbildīgā persona.

Māju lietu aptaujas ir pieejamas sadaļā ‘Aptaujas’, kur var aplūkot jau reģistrēto aptauju sarakstu. Sarakstā tiek attēlots:

 • Iniciators – fiziskas personas vārds uzvārds vai juridiskas personas nosaukums reģistrācijas numurs. Ja persona iniciēja aptauju kā pārvaldnieks, iekavās atrāda tekstu ‘Pārvaldnieks’;
 • Nosaukums;
 • Aptaujas norises periods;
 • Ārpus BIS - pazīme, vai aptauja veikta ārpus BIS;
 • Aptaujas statuss.

Lietotājs var atlasīt aptaujas pēc:

 • Nosaukums – norāda simbolu virkni, kuru meklē Māju lietas aptauju nosaukumos;
 • Iniciators – norāda simbolu virkni, kuru meklē iniciatora vārdā uzvārdā vai nosaukumā, reģistrācijas numurā;
 • Statuss – aptaujas statuss;
 • Aptaujas sākuma periods – datumu intervāls, kurā paredzēts uzsākt aptauju;
 • Aptaujas beigu periods - datumu intervāls, kurā paredzēts pabeigt aptauju.

Aptauju saraksts tiek kārtots pēc aptaujas sākuma datuma (dilstoši), tā ietvaros pēc beigu datuma (dilstoši) un nosaukuma.

Vizuāli tiek izceltas aptaujas, kuras pašlaik ir aktīvas.

 Attēls, kurā ir tekstsApraksts ģenerēts automātiski

Attēls. Māju lietas sadaļa “Aptaujas”