BIS darbība (sadarbības partneri)

VZD tehnisko darbu ietvaros 31.maijā plkst.18.00-22.00 iespējami pārtraukumi VZD uzturēto teksta un ģeotelpisko pakalpju, datu apmaiņas un e-pakalpojumu darbībā; izrietoši - traucējumi BIS veidot jaunu būvniecības lietu un iesniegt informāciju būvvaldē

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Mājas lietas sadaļa "Nosūtītie paziņojumi"

Nosūtītie paziņojumi vai iespēja nosūtīt jaunu paziņojumu, pieejama sadaļā ‘Nosūtītie paziņojumi’. Lai sadaļa lietotājam būtu pieejama, tad jābūt aktuālā būves informācijas uzturētāja (ABI) statusam.

Attēls, kurā ir tekstsApraksts ģenerēts automātiski

Attēls. Māju lietu sadaļa “Nosūtītie paziņojumi”

Paziņojumu sarakstā pieejami visi izveidotie paziņojumi un tos izvēršot iespējams aplūkot pilno to informāciju. Par tiem redzot:

 • Tips – paziņojuma tips;
 • Statuss – paziņojuma statuss;
 • Nosūtīšanas datums – datums, kurā paziņojums ir izsūtīts;
 • Tēma - paziņojuma tēma;
 • Izvēršot paziņojumu ar bultiņu palīdzību sānos, iespējams aplūkot detalizētu paziņojuma informāciju:
  • Saņēmēji;
  • Ziņojums;
  • Pielikums.
 • Paziņojumu ir iespējams labot vai dzēst, izmantojot pievienotās iespēju pogas.

Paziņojumu sarakstā lietotājs var veidot jaunu paziņojumu, izmantojot darbību ‘Jauns paziņojums’.

Attēls, kurā ir tekstsApraksts ģenerēts automātiski

Attēls. Jauna paziņojuma izveidošana / esoša paziņojuma labošana

Jauna paziņojuma formā lietotājs var norādīt:

 • Vai veidot jaunu paziņojumu ar vai bez sagataves (Kā sagatavot sagataves skatīt aprakstu Paziņojumu sagataves.);
 • Paziņojuma tips - nav labojums, noklusēti ir vērtība Informācija.
 • Adresāti - paziņojuma adresāta izvēle. Iespējams norādīt vienu, vairākas vai visas Māju lietā iesaistītās personas:
  • Īpašniekus;
  • Īpašnieku pilnvarotas/deleģētas personas, kuriem ir uz konkrēto objektu aktīva pilnvara/deleģējums;
  • Pārvaldnieku;
  • Par mājas informāciju atbildīgo pārvaldnieka darbinieku (ABI).
 • Tēma - teksta ievades lauks, obligāts;
 • Ziņojums - formatējama teksta ievades lauks, obligāts. Iespēja tekstā iekļaut arī hipersaites uz citu resursu;
 • Pievienotie dokumenti - pievienot vienu vai vairākas datnes, kuras nosūtīt caur paziņojumu.

Ja lietotājs izvēlas veidot paziņojumu no sagataves:

 • Lietotājs izvēlas sagatavi, kas sagatavota sadaļā ‘Paziņojumu sagataves’– sarakstā atrāda sagataves nosaukumu un pēdējo labošanas datumu. Sarakstā iekļauj sagataves statusā ‘Ir gatava izmantošanai’.
 • Pēc sagataves izvēlēs, tiek izveidots paziņojums, kurā no sagataves ir aizpildīti šādi dati:
  • Tēma;
  • Ziņojums;
  • Pievienotie dokumenti;
  • Tips.
 • Tālākā paziņojuma sagatavošana un nosūtīšana notiek tāpat kā bez sagataves.

Paziņojumu var saglabāt, izmantojot darbību <Saglabāt>. Saglabāšanas gadījumā paziņojumam tiek piešķirts stāvoklis Sagatavošanā.

Paziņojumu var nosūtīt, izmantojot darbību <Nosūtīt>. Nosūtīšanas gadījumā:

 • Paziņojumam tiek uzstādīts statuss "Nosūtīts" un saglabāts nosūtīšanas datums;
 • Paziņojums tiek nosūtīts katram laukā "Saņēmēji" norādītajam Īpašniekam uz Māju lietas paziņojumu sadaļu, uzstādot nosūtīšanas datumu kā saņemšanas datumu un statusu Nelasīts.
 • Ja adresātam BISP ir zināms e-pasts (personai BIS ir profils ar norādītu e-pastu), tad paziņojums tiek nosūtīts arī uz e-pastu, izmantojot esošo e-pastu sūtīšanas funkcionalitāti BIS. Pielikuma datne tiek pārveidota par saiti uz datnes lejuplādi.

Lietotājs var atcelt paziņojuma veidošanu, izmantojot darbību "Atcelt".

Paziņojumu sarakstā lietotājs var atvērt labošanai vai dzēst paziņojumus statusā Sagatavošanā, izvēloties atbilstošās darbības ikonu:

 • Pirms dzēšanas lietotājam tiek pārvaicāts, vai tiešam vēlas dzēst ierakstu, un pozitīva apstiprinājuma rezultātā, ieraksts tiek izdzēsts;
 • Labošanas gadījumā, paziņojums tiek atvērts labošanas režīmā, ar iespēju precizēt tā informāciju.