BIS darbība (sadarbības partneri)

Saistībā ar VRAA tehniskiem darbiem 6.jūnijā plkst.20.00-22.00 iespējami traucējumi vienotās pieteikšanās moduļa Latvija.lv, maksājumu moduļa, e-adreses un datu izplatīšanas tīkla darbībā

BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-23.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Mājas lietas sadaļa "Skaitītāji"

Māju lietas sadaļa ‘Skaitītāji’ ir pieejama lietotājiem, kuri konkrētajā Māju lietā ir viens no:

 • Īpašnieks (fiziska persona);
 • Tiesiskais valdītājs (fiziska persona);
 • Īpašnieka vai tiesiskā valdītāja juridiskas personas pārstāvis, ar vienpersoniskā pārstāvniecības tiesībām;
 • Pārvaldnieka norādītā par māju atbildīgā persona.

Māju lietas sadaļā ‘Skaitītāji’ lietotājs redz sekojošu informāciju:

 • Reģistrēto skaitītāju sarakstu:
  • Par katru ierakstu, lietotājs redz:
   • Skaitītāja veids;
   • Skaitītāja numurs;
   • Skaitītāja uzstādīšanas datums;
   • Skaitītāja statuss;
   • Skaitītāja pēdējais mērījumus - ja tāds ir ievadīts;
   • Skaitītāja pēdējā mērījuma datums - ja tāds ir ievadīts;
   • Skaitītāja derīguma termiņš.
  • Sarakstu kārto pēc skaitītāja statusa, skaitītāja veida un numura;
 • Ar katru skaitītāja ierakstu ir iespējams veikt darbības ‘Atvērt’ , ‘Labot’  un ‘Dzēst’   (sk. 'Darbības ar Mājas lietu skaitītājiem').

Attēls. Māju lietas. Sadaļa “Skaitītāji”