BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-23.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Mājas lietu sadaļa "Ienākumu/ izdevumu pārskats"

Māju lietu sadaļa ‘Ienākumu/ izdevumu pārskats’ ir pieejams lietotājiem, kuri atbilstošajā Māju lietā ir viens no:

 • Īpašnieks (fiziska persona);
 • Tiesiskais valdītājs (fiziska persona);
 • Īpašnieka vai tiesiskā valdītāja juridiskas personas pārstāvis, ar vienpersoniskā pārstāvniecības tiesībām;
 • Pārvaldnieka norādītā par māju atbildīgā persona.

Māju lietas ienākumu / izdevumu pārskatus lietotājs redz sadaļā ‘Ienākumu / izdevumu pārskati’. Kur lietotājs redz pievienoto pārskatu sarakstu:

 • Pārskata datums - datums, kurā tika pievienota informācija;
 • Pievienotais dokuments - ienākumu/izdevumu pārskata datne PDF formātā Lietotājs var atvērt datni skatīšanās režīmā, izmantojot pārlūka PDF skatīšanās rīku.

Datus atrāda hronoloģiski pēc datuma.

Attēls. Māju lietas sadaļa “Ienākumu/izdevumu pārskati”

  1.  

Darbības Māju lietas ienākumu/ izdevumu pārskatā

Lietotājam ir pieejams darbības ienākumu/izdevumu pārskata pievienošanai, labošanai, dzēšana, ja izpildās kāds no nosacījumiem:

 • Lietotājs ir fiziska persona un ir vienīgais ekspluatācijas lietas būves īpašnieks vai tiesiskais valdītājs;
 • Lietotājs ir juridiskas personas vienpersoniskais pārstāvis un juridiskā persona ir vienīgais ekspluatācijas lietas būves īpašnieks vai tiesiskais valdītājs.

Lietotājs var pievienot vai labot ienākumu/izdevumu pārskata datus, norādot:

 • Datums, uz kuru tika izveidots pārskats – obligāts, nevar ievadīt vairākus ierakstus ar vienādu datumu;
 • Ienākumu/izdevumu pārskata datne PDF formātā – obligāts;
 • Labošanas pamatojums – obligāti aizpildās lauks, ja labo jau izveidotu ierakstu.

Lietotājs var dzēst ierakstus bez ierobežojumiem.

Par katru veikto darbību sistēma reģistrē vēstures ierakstu, kuru var aplūkot Māju lietas notikumu žurnālā:

 • Datums un laiks kad veikta darbība;
 • Lietotāja, kurš veica darbību;
 • Darbības veids;
 • Darbības pamatojums.

Attēls. Māju lietas ienākumu / izdevumu pārskata pievienošana / labošana

Attēls. Māju lietas ienākumu / izdevumu pievienošanas / labošanas forma

Attēls. Māju lietas ienākumu / izdevumu pārskatu darbību vēsture