DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Mājas lietu skaitītāju rādījumu saraksts

Katram ievadītājam Māju lietas skaitītājam, ir iespējams aplūkot tā norādīto skaitītāja rādījumu sarakstu. Lai to izdarītu, ir jāatver skaitītāja detalizētais skats (sk. 'Mājas lietas sadaļa 'Skaitītāji'').

Skaitītāja rādījumu sarakstā lietotājs redz:

  • Rādījuma datums;
  • Rādījuma vērtība (kWh);
  • Starpība - laukam atrāda paskaidrojumu 'Starpība starp skaitītāja rādījumu un individuālo skaitītāju kopējo patēriņu;
  • Patēriņš (kWh) – aizpildās automātiski kā starpība starp ievadīto un iepriekšējo rādījumu, ja tāds nav norādīts – ar skaitītāja sākotnējo rādījumu;
  • Skaitītāja rādījumi tiek grupēti gada ietvaros;
  • Pie katra rādījuma ir pogas to labošanai vai dzēšanai.

Attēls. Māju lietu skaitītāju rādījumu saraksts