DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Mājas lietas sadaļa "Pamatdati"

Māju lietas sadaļā ‘Pamatdati’ lietotājs redz sekojošus datus par Māju lietu:

 • Māju lietas virsraksta joslā lietotājs redz:
  • Māju lietā ietilpstošo būvju kadastra apzīmējumu saraksts;
  • Māju lietā ietilpstošo būvju unikālās adreses;
  • Māju lietas numurs;
  • Būvvalde, kuras teritorijā atrodas Māju lieta.
 • Māju lietas datos:
  • Lietas īpašums:
   • Īpašuma veids – ja ir sadalīta dzīvokļu īpašumos, tad atrāda ‘Dzīvokļu īpašumi’, citādi – ‘Kopīpašums’;
   • Lietas īpašumi – lietas īpašumu saraksts, par katru attēlojot:
    • Īpašuma kadastra numurs – kopīpašuma un dzīvokļu īpašumu gadījumā, būves ‘mātes’ īpašuma numurs;
    • Ja ir dzīvokļu īpašumi – ir iespējams apskatīt dzīvokļu īpašumu sarakstu – par katru atrāda īpašuma kadastra numuru un adresi.
  • Būves – saraksts ar Māju lietā esošām būvēm:
   • Kadastra apzīmējums / objekta identifikators – būves kadastra apzīmējums / identifikators;
   • Kadastra numurs – īpašuma kadastra numurs
   • Adrese;
   • Galvenais lietošanas veids;
   • Būvei saistītā ekspluatācijas lieta – iespēja to atvērt, izmantojot ikonu .
  • Zemes vienības:
   • Kadastra apzīmējums;
   • Adrese – ja ir norādīta VZD datos.

Attēls. Māju lietas sadaļa “Pamatdati”