DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Māju lietu klātienē notikuša skatījuma vēsture

Autorizējies lietotājs, kurš atbilst kādai no lomām:

 • Aktuālais mājas pārvaldnieks Fiziska persona;
 • Aktuālā mājas pārvaldnieka Juridiskas personas paraksttiesīgais pārstāvis;
 • Aktuālā mājas pārvaldnieka Juridiskas personas deleģēts pārstāvis ar tiesībām "Skatīšanās žurnāla administrēšana";
 • Persona, kam spēkā aktīva pārvaldīšanas pilnvara ar tiesību "Skatīšanās žurnāla administrēšana";
 • Dzīvojamās mājas aktuālā Pārvaldnieka norādītais par māju atbildīgais pārstāvis (ABI).

Atver BISP Māju lietā sadaļu ‘Skatīšanās vēsture’, un izvēlās darbību <Fiksēt klātienes skatīšanos>.

Lietotājam tiek atvērts jauna ieraksta ievades bloks, kurā ir aizpildāmi sekojošie dati:

 • Skatīšanās laiks - obligāts, datuma un laika ievades lauks;
 • Personas vārds - obligāts, teksta ievades lauks;
 • Personas uzvārds - obligāts, teksta ievades lauks;
 • Pārstāvētā juridiskā persona - teksta ievades lauks;
 • Personas loma Māju lietā - obligāts, teksta ievades lauks;
 • Pārvaldnieka pārstāvja vārds - obligāts, teksta ievades lauks;
 • Pārvaldnieka pārstāvja uzvārds - obligāts, teksta ievades lauks;
 • Skatītā sadaļa - Iespējams izvēlēties vienu vai vairākas vērtības no Ekspluatācijas lietas un Māju lietas sadaļu nosaukumiem (piemēram: Dokumenti, Īpašnieki, Skaitītāji, Pārvaldīšanas izmaksas);
 • Papildus informācija - teksta ievades lauks.

Lietotājs var veikt ieraksta saglabāšanu, izvēloties darbību <Saglabāt ierakstu> vai aizvērt ievades formu bez izmaiņu pievienošanas skatīšanās žurnālam.

Manuāli pievienotos skatīšanās ierakstus var atvērt labošanai.

Klātienes skatīšanās ieraksta pievienošana/labošana tiek fiksēta Māju lietas izmaiņu vēsturē.