BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-23.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Meklēšanas iespējas starp būvdarbu žurnāla ierakstiem

Katrā būvdarbu žurnāla sarakstā vienā lapā tiek atrādīti 30 ieraksti un ir pieejama lapošana, ja ir vairāk par 30 ierakstiem. Lai atrastu vajadzīgos ierakstus, katrā būvdarbu žurnāla saraksta augšpusē ir meklēšanas daļa. Pēc noklusējuma ir atvērta ātrā meklēšana ar iespējamiem atlases kritērijiem atkarībā no saraksta veida. Meklēšanas sadaļu iespējams savērst, nospiežot uz melnā trijstūrīša.

Graphical user interface, text, application, chat or text messageDescription automatically generated

Meklēšanas sadaļa būvdarbu žurnāla sarakstos.

Sarakstā “Kopskats” meklēšanā iespējams papildus atvērt izvērsto meklēšanu, kur atvērsies papildus atlases kritēriji.

Lai ātrāk atlasītu ierakstus, kuri gaida lietotāja apstiprinājumu, lietotājs var meklēt pēc kritērija “Apstiprināmie ieraksti”. Šis atlases kritērijs pieejams:

  • kopējo ierakstu sarakstā;
  • ikdienas darbu sarakstā;
  • speciālo darbu sarakstā;
  • testēšanas pārskatu sarakstā;
  • izpildīto darbu aktu sarakstā.

Lietotājs ierakstu sarakstos var saglabāt atlases kritērijus, norādot atlases vērtības kā noklusētās, nospiežot pogu <Saglabāt kritērijus>, un nākamo reizi atlasot datus, tiks izmantotas šīs saglabātās vērtības. Lai atceltu saglabātos atlases kritērijus, jānospiež poga <Atjaunot kritērijus>.

Visu būvdarbu žurnālu sadaļu pievienotos ierakstus pievieno pie būvniecības lietas, kurus arī redzēs būvvaldes darbinieki pēc ierakstu apstiprināšanas.