Būvniecības informācijas sistēma bis_logo

Nodeva Rīgā par Paskaidrojuma raksta izskatīšanu no 1. decembra

No 1. decembra Rīgā tiek ieviesta nodeva par Paskaidrojuma raksta izskatīšanu (Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā saņemot atzīmi par būvniecības ieceres akceptu). Nodeva jāmaksā fiziskām un juridiskām personām, detalizētāka informācija ▷šeit

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Neatkarīgo ekspertu reģistrs

Autorizētam vai neautorizētam lietotājam jāatver BISP un Reģistru sadaļā jāizvēlas ‘Neatkarīgo ekspertu reģistrs ēku energoefektivitātes jomā’.

Attēls.Neatkarīgo ekspertu reģistra izvēlne.

Publiskā portāla lietotājs atver Neatkarīgo ekspertu reģistra sarakstu un redz tā datus.

Pēc noklusēšanas saraksta dati nav atlasīti un ir redzama vispārīgā informācija par reģistra datiem. 

Lietotājs var norādīt meklēšanas kritērijus un atlasīt datus pēc šādiem kritērijiem:

 • Vārds;
 • Uzvārds;
 • Reģistrācijas numurs;
 • Statuss;
 • Kompetences joma;
 • Kompotences datums;
 • Reģistrācijas iestāde.

Pēc atlases kritēriju norādīšanas, jānospiež poga <Meklēt>.

Attēls. Neatkarīgo ekspertu saraksts.

Sarakstā tiek iekrāsoti virsraksti kolonnām, pēc kurām ir iespējams kārtot datus un vizuāli tiek izcelti atšķirīgie neatkarīgo ekspertu statusi.

Neatkarīgo ekspertu reģistrācijas numurs tiek iekrāsots, kas darbojas kā saite neatkarīgo ekspertu detalizēto datu atvēršanai.

Saraksts tiek sadalīts lapās, ja tiek atlasīti vairāk kā 20 ieraksti. Vienā lapā atrāda ne vairāk kā 20 ierakstus.

 

  1.  

NEATKARĪGO EKSPERTU DETALIZĒTO DATU ATRĀDĪŠANA

Publiskā portāla lietotājs, nospiežot uz reģistrācijas numuru var atvērt būvinspektoru detalizēto datu atrādīšanu.

Attēls. Neatkarīgo ekspertu detalizēto datu atvēršana.

Lietotājs atverot neatkarīgā eksperta detalizēto datu skatu, var apskatīt šādu informāciju:

 • Neatkarīgā eksperta informācija;
 • Kompetences jomas;
 • Statusa izmaiņu vēsture.

Attēls. Neatkarīgā eksperta detalizēto datu atrādīšanas forma.