Būvniecības informācijas sistēma bis_logo
DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Paziņojums par būvniecību elektroapgādes objektam

Paziņojums attiecas uz elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvēm, veicot šādus būvdarbus:

  • energoapgādes objektu inženiertīklu ierīkošana, atjaunošana vai pārbūve to aizsargjoslā vai sarkano līniju robežās;
  • inženiertīklu pievadu ierīkošana, atjaunošana vai pārbūve energoapgādes objektu vajadzībām;
  • elektrolīniju pārbūve, kuru īstenojot gaisvadu elektrolīnijas aizsargjoslā tiek ieguldīta kabeļu elektrolīnija

Paziņojumu paredzēts, lai informētu būvvaldi  (-es) par plānotajiem būvdarbiem.

Gadījumos, kad nepieciešams projekta dokumentāciju saskaņot inženiertīklu turētājiem, saskaņojuma pieprasāms ārpus BIS, piemēram, nosūtot pieprasījumu e-pastā.