DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Paziņojums par būvniecību elektroapgādes objektam

Paziņojums attiecas uz elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvēm, veicot šādus būvdarbus:

  • energoapgādes objektu inženiertīklu ierīkošana, atjaunošana vai pārbūve to aizsargjoslā vai sarkano līniju robežās;
  • inženiertīklu pievadu ierīkošana, atjaunošana vai pārbūve energoapgādes objektu vajadzībām;
  • elektrolīniju pārbūve, kuru īstenojot gaisvadu elektrolīnijas aizsargjoslā tiek ieguldīta kabeļu elektrolīnija

Paziņojumu paredzēts, lai informētu būvvaldi  (-es) par plānotajiem būvdarbiem.

Gadījumos, kad nepieciešams projekta dokumentāciju saskaņot inženiertīklu turētājiem, saskaņojuma pieprasāms ārpus BIS, piemēram, nosūtot pieprasījumu e-pastā.