DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Paziņojumu saņemšana uz lietotāja e-pasta adresi

BIS sistēma, veicot sūtīšanu BIS portāla lietotājam vai dokumentu automātisku izsniegšanu uz e-pasta adresi atbilstoši esošajai funkcionalitātei, pārliecinās, ka e-pasta adrese ir verificēta:

  1. Ja e-pasta adrese nav verificēta, sistēma pārbauda vai adresātam (personai), kuram tā mēģina sūtīt e-pastu vai dokumenti, ir verificēta profila e-pasta adrese:
    1. Ja ir, tad e-pasts tiek nosūtīts uz personas profila verificēto e-pasta adresi;
    2. Ja nav, tad uz neverificēto e-pasta adresi tiek sūtīts e-pasta paziņojums ar šādu tekstu: "Labdien! BIS sistēma mēģina nosūtīt informāciju uz šo e-pasta adresi, bet tā kā tai BIS portālā nav veikta verifikācija, informācija par būvniecību un ar to saistītajiem procesiem uz šo e-pasta adresi netiek sniegta! Lūdzam veikt šī e-pasta adreses verifikāciju!".
  2. Iepriekšējā punktā atspoguļotā notikuma gadījumā sistēma fiksē nenosūtīšanas faktu:
    1. Automātiskās izsniegšanas neveikšanu personai X, dokumenta notikumu vēsturē.
    2. Paziņojuma nenosūtīšanas faktu personai X, sistēmas paziņojumu vēsturē.

Par to kā verificēt e-pasta adresi, skatīt sadaļas “Kā fiziskai personai verificēt e-pasta adresi?” un “Kā verificēt e-pasta adresi juridiskai personai?”.