BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā iknedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-22.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
JURIDISKAS PERSONAS LIETOTĀJA PROFILS
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Pilnvarojuma un deleģējuma shematiskais risinājums

Pilnvarojuma sadaļa ir pieejama pēc pieslēgšanās sistēmai, zem 'MANI DATI' atverot 'PILNVAROŠANAS SADAĻA'

Vai arī izvēloties fiziskas vai juridiskas personas profilu, atver šķirkli 'PILNVAROŠANAS SADAĻA'.

Pilnvarojuma sadaļā reģistrē pilnvaras un deleģējumus. Pilnvarotājs pilnvarā var norādīt sertificētu būvspeciālistu, būvkomersantu, fizisku personu vai juridisku personu. Deleģējumu veido no juridiskas personas uz darbinieku - fizisku personu.

Juridiskām personām jāveic saskaņošana par izveidoto pilnvaru vai deleģējumu, ja nav vienpersoniskās paraksta tiesības.

Pilnvarās veicamās darbības: