Būvniecības informācijas sistēma bis_logo

BIS darbība (sadarbības partneri)

Saistībā ar VRAA tehniskiem darbiem 6.februārī plkst.22.00-23.00 iespējami traucējumi vienotās pieteikšanās moduļa Latvija.lv darbībā

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Pilnvarojuma un deleģējuma shematiskais risinājums

BISP galvenajā panelī zem sadaļas MANI DATI atrodas PILNVAROŠANAS SADAĻA, kur var izveidot jaunas pilnvaras un deleģējumus, kā arī apskatīt izsniegtās vai saņemtās pilnvaras un deleģējumus.

Attēls. “Pilnvarošanas sadaļa” galvenajā panelī.

Pilnvarošanas sadaļā var veidot pilnvaras un deleģējumus, kas attiecas uz būvniecības procesu vai, kas attiecas uz ekspluatācijas procesu.

Attēls. Atvērta pilnvarošanas sadaļa.

Pēc noklusējuma atvērsies “Būvniecības pilnvaras/deleģējumi” un saraksts ar lietotāja izsniegtajām pilnvarām. 

Pilnvarošanas sadaļā var norādīt atsevišķi pilnvaras un deleģējumus būvniecības lietām un ekspluatācijas lietām. Pēc sadaļu izvēles, attēlosies atbilstošās sadaļas pilnvaru un deleģējumus saraksts:

  • Izsniegtās pilnvaras;
  • Saņemtās pilnvaras;
  • Saņemtie deleģējumi.

Piekļūt atbildei uz sūdzību ir tiesības tikai un vienīgi sūdzības iesniedzējam. Pilnvarojumi un deleģējumi uz dokumenta veidu nedarbojas!