BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-23.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Projekta izmaiņu saskaņošanas secība būvdarbu gaitā

1. Atbildīgā persona par lapu skaņošanu vai projekta vadītājs veic izmaiņas šķirklī “PROJEKTS”.

2. Katru izmainīto lapu apstiprina (ja izmaiņas veiktas nelielam apjomam, tad var izvēlēties “Apstiprināt un nodot saskaņošanai”)

3. Ja izmaiņas veiktas vairākām lapām, izvēlas “Jauns lapu saskaņojums” (lapu saskaņošana masveidā)

4. Aizpilda nepieciešamo informāciju “Projekta lapu skaņojums”

5. Pēc visu saskaņojuma saņemšanas, iespējams izveidot

- saskaņojuma pieprasījumu TNI “Būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņojums”

un / vai

- Iesniegums būvvaldei ar dokumentu  “Iesniegums par izmaiņām būvprojektā”

 

!!! Jāņem vērā – kamēr no TNI puses nebūs apstiprināts “Būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņojums”, BIS neļaus iesniegt  būvvaldē “Iesniegums par izmaiņām būvprojektā”