Būvniecības informācijas sistēma
Projekta (ieceres dokumentācijas) saskaņošana ar tehnisko noteikumu izdevējiem
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Projektēšanas nosacījumu (PN) izpilde

Saistītie video: Būvniecības ieceres iesnieguma saskaņošana no iesaistīto personu puses