Būvniecības informācijas sistēma bis_logo

BIS vebinārs (Aktuālie jautājumi un jaunumi BIS)

Aicināti piedalīties BIS bezmaksas vebinārā (Aktuālie jautājumi un jaunumi BIS) 31.martā plkst.10.00-12.30 bez iepriekšreģistrācijas tiešsaistē Microsoft Teams; ▷pieslēgties; ▷apraksts

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā aizpildīt iesniegumu par projektēšanas nosacījumu (PN) izpildi

Saistītie video: Būvniecības ieceres iesnieguma saskaņošana no iesaistīto personu puses

Autorizēts BIS publiskā portāla lietotājs var sagatavot iesniegumu par projektēšanas nosacījumu izpildi, ja iepriekš tika iesniegts būvprojekts minimālā sastāvā, lai nodotu saskaņošanai projektu un iesniegtu pēc tam būvvaldei. Apliecinājuma kartei un paskaidrojuma rakstam šādi iesniegumi nav vajadzīgi.

Autorizēts BIS publiskā portāla lietotājs atver būvniecības lietu sarakstu un izvēlas lietu, kurai vēlas veidot iesniegumu par projektēšanas nosacījumu izpildi. Iesniegumu iespējams izveidot, ja būvniecības lietā ir vismaz viena spēkā esoša būvatļauja un būvprojekts ir 'Saskaņots' vai 'Saskaņots ar nosacījumiem'. Šis dokuments attiecas uz stadiju ‘Projektēšanas nosacījumu izpilde’.

Pēc iesnieguma saglabāšanas, kamēr dokuments nav iesniegts saskaņošanai, tam ir statuss 'Sagatave' un dokuments parādās būvniecības lietas dokumentu sadaļā un būvniecības ierosinātāja iesniegto dokumentu sarakstā.

Lietotājs ar dokumentu statusā 'Sagatave' var labot, dzēst vai turpināt saskaņošanu ar iesaistītajām personām un pēc saskaņošanas iesniegt tālāk būvvaldei. Iesnieguma saskaņošana ar iesaistītajām personām notiek tāpat kā ieceres saskaņošanā.

Sadaļa ‘Būvatļauja’:

 • Būvatļauja – obligāts lauks, kurā no izkrītošā saraksta jāizvēlas spēkā esošā būvatļauja.
 • Būvprojekta realizācija noritēs pa kārtām – pazīme, kuru jāatzīmē, ja būvprojekta realizācija noritēs pa kārtām. Ja jau ieceres iesniegumā ir norādīts, ka būvniecība noritēs pa kārtām, pazīme ir jau iezīmēta un nevar labot.

Sadaļa ‘Ierosinātāji’ – attēlo sarakstu ar būvniecības ierosinātāju datiem.

Sadaļa ‘Dokumentācijas daļas’ - jāatzīmē tās daļas, kuras tiks iesniegtas kopā ar projektēšanas nosacījumu izpildes iesniegumu. Obligāti jāatzīmē vismaz viena apstiprināta dokumentācijas daļa.

Sadaļa ‘Kārtas’ – sadaļa pieejama tikai tad, ja būvniecība noris kārtās. Sadaļā ir iespēja pievienot jaunu kārtu, norādot par to:

 • Kārtas numuru – obligāti norādāms lauks, izvēloties no izkrītošā saraksta iespējamo kārtu numurus. Nevar otrreiz izmantot jau izveidotas kārtas numuru.
 • Kārtas nosaukums – obligāti aizpildāms lauks.
 • Kārtas objekti – norādot ar izvēles rūtiņu vismaz vienu objektu, kuru piesaistīt kārtai;
 • Kārtu pievieno sarakstam, izmantojot pogu <Pievienot sarakstam>.
 • Izmainītas kārtas saturu var saglabāt, izmantojot pogu <Saglabāt>.

Attēls. Projektēšanas nosacījumu izpildes iesniegums –sadaļa ‘Kārtas’

Sadaļa ‘Trešo pušu saskaņojumi’ - iesniegumā jāatzīmē trešo pušu saskaņojumus, ja tādi ir, izvēloties tos no saskaņotāju saraksta, kurā attēlojas informācija:

 • Būvniecībā iesaistīto personu saskaņojumi – aizpildās automātiski saskaņā ar esošu funkcionalitāti, automātiski nosakot iesaistītās personas (būvspeciālistus, būvuzņēmumus, ierosinātāju, projekta vadītāju uttt.), kuriem ir jāsaskaņo dokuments;
 • Trešo pušu saskaņotāji –  sarakstā atrāda:
  • Saskaņojuma iemesls – iespējamās vērtības:
   • Pierobežas īpašums’ – ja saskaņotāju pievienoja saskaņā ar nodaļuPierobežas īpašumu izvēles saraksts’;
   • Kopīpašums’ – ja saskaņotāju pievienoja saskaņā ar nodaļu ‘Skarto dzīvokļu īpašumu izvēles saraksts’;
   • Kopības lēmums’ – ja manuāli pievieno saskaņojumu uz kopības lēmuma pamata saskaņā ar nodaļu ‘Kopības lēmuma dati pie dokumenta saskaņojumiem’;
   • Brīvi ievadīts teksts – ja saskaņotāju (juridisku vai fizisku personu) norāda manuāli saskaņā ar nodaļuPievienot saskaņotāju – fizisku vai juridisku personu’.
  • Saskaņotāja veids – iespējamās vērtības: ‘īpašums’, ‘fiziska persona’, ‘juridiska persona’, kopības lēmuma gadījumā – ‘kopība’;
  • Nosaukums / Vārds uzvārds / nekustamā īpašuma kadastra numurs un adrese – atkarībā no saskaņotāja veida:
   • Juridiskas personas un kopības nosaukums;
   • Fiziskas personas vārds uzvārds;
   • Pierobežas vai dzīvokļa nekustamā īpašuma kadastra numurs un adrese.
  • Statuss – saskaņojuma pieprasījuma statuss. Iespējamās vērtības ‘Nav nosūtīts’, ‘Saskaņošanā’, ’Saskaņots’, ‘Noraidīts’;
  • Saskaņotājs – persona, kura veica elektronisko saskaņojumu saskaņotāja vārdā;
  • Datums – saskaņojuma datums;
  • Saskaņojuma datne – ja tāda tika pievienota, t.sk. kopības lēmuma datne, ja tika piesaistīts Māju lietas lēmums;
  • Pamatojums – ja saskaņojums tika noraidīts;
  • Cita papildus informācija:
   • Tālrunis;
   • E-pasts;
   • Pazīme, ka persona ir BIS lietotājs;
   • Pazīme, ka personai pievienošanas brīdī ir spēkā esoša e-adrese.
   • Papildus saskaņotāji – ja nepieciešami papildus (normatīvos aktos neparedzētie) saskaņojumi, piemēram, ierosinātāja organizācijas struktūrvienību saskaņojumi. Saraksts tiek veidots manuāli saskaņā ar esošu funkcionalitāti.
 • Ja dokuments ir statusā ‘Sagatave’ vai ‘Atvērts labošanai’ vai ‘Saskaņošanā’, lietotājs var pievienot vai dzēst dokumentam nepieciešamos trešo pušu saskaņotājus, atzīmējot tos no būvniecības lietas kopējā trešo pušu saskaņotāju saraksta;
 • Dokumentu nevar nodot saskaņošanai ar būvniecības dalībniekiem vai citiem ierosinātāja pārstāvjiem, ja visi dokumentam pievienotie trešo personu saskaņojumi nav pozitīvi.

Solis ‘Iesnieguma apskats’ – satur visu iesnieguma satura apskatu kopumā.

Sadaļa ‘Saskaņošana’ – atrāda sarakstu ar personām, ar kurām tiks saskaņots iesniegums. Iesniegumu saskaņošanai nodod, spiežot pogu <Saskaņot>.

Sistēma izmetīs logu ar iesaistīto dalībnieku kontaktinformāciju.

Norāda e-pasta adresi, lai iesaistītās personas varētu saņemt paziņojumu par saskaņojuma pieprasījumu uz norādīto e-pasta adresi. Ja e-pasta adrese netiks norādīta, tad iesaistītās personas paziņojumu par saskaņojuma pieprasījumu saņems tikai savā BIS profilā (skatīt sadaļu “Paziņojumi par trešo pušu saskaņojumiem”).

! Ņemiet vērā, ka pēc iesnieguma nodošanas saskaņošanai, iesnieguma saturs vairs nebūs labojams.

Kad tas ir izdarīts – spiež pogu ‘Nodot saskaņošanai’.

Kad ‘Projektēšanas nosacījumu izpildes iesniegums’ ir statusā “Saskaņots”, var iesniegt būvvaldei projekta izskatīšanai un akceptēšanai, nospiežot pogu <Tālāk> vai uzspiest uz ievades soļa <Iesniegt>. Lai pabeigtu iesniegšanu, obligāti jāatzīmē apliecinājumi, ja nepieciešams – norāda papildus citu atbildes saņemšanas veidu (pēc noklusējuma atbilde tiek nosūtīta publiskajā portālā), un nospiež poga <Iesniegt>.