BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā iknedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-22.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
JURIDISKAS PERSONAS LIETOTĀJA PROFILS
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Kā aizpildīt iesniegumu par projektēšanas nosacījumu (PN) izpildi

Saistītie video: Būvniecības ieceres iesnieguma saskaņošana no iesaistīto personu puses

Autorizēts publiskā portāla lietotājs var sagatavot iesniegumu par projektēšanas nosacījumu izpildi, lai nodotu saskaņošanai projektu un iesniegtu pēc tam būvvaldei.

Autorizēts publiskā portāla lietotājs atver būvniecības lietu sarakstu un izvēlas lietu, kurai vēlas veidot iesniegumu par projektēšanas nosacījumu izpildi. Iesniegumu iespējams izveidot, ja būvniecības lietā ir vismaz viena spēkā esoša būvatļauja un būvprojekts ir 'Saskaņots' vai 'Saskaņots ar nosacījumiem'. Šis dokuments attiecas uz stadiju ‘Projektēšanas nosacījumu izpilde’.

Pēc iesnieguma saglabāšanas, kamēr dokuments nav iesniegts saskaņošanai, tam ir statuss 'Sagatave' un dokuments parādās būvniecības lietas dokumentu sadaļā un būvniecības ierosinātāja iesniegto dokumentu sarakstā.

Lietotājs ar dokumentu statusā 'Sagatave' var labot, dzēst vai turpināt saskaņošanu ar iesaistītajām personām un pēc saskaņošanas iesniegt tālāk būvvaldei. Iesnieguma saskaņošana ar iesaistītajām personām notiek tāpat kā ieceres saskaņošanā.

Solis ‘Būvatļauja’:

  1. Būvatļauja – obligāts lauks, kurā no izkrītošā saraksta jāizvēlas spēkā esošā būvatļauja;
  2. Būvprojekta realizācija noritēs pa kārtām – pazīme, kuru jāatzīmē, ja būvprojekta realizācija noritēs pa kārtām. Ja jau ieceres iesniegumā ir norādīts, ka būvniecība noritēs pa kārtām, pazīme ir jau iezīmēta un nevar labot.

Attēls. Projektēšanas nosacījumu izpildes iesniegums – sadaļa ‘Būvatļauja’

Solis ‘Ierosinātāji’ – attēlo sarakstu ar būvniecības ierosinātāju datiem;

Attēls. Projektēšanas nosacījumu izpildes iesniegums – sadaļa ‘Ierosinātāji’

Solis ‘Dokumentācijas daļas’ - jāatzīmē tās daļas, kuras tiks iesniegtas kopā ar projektēšanas nosacījumu izpildes iesniegumu. Obligāti jāatzīmē vismaz viena apstiprināta dokumentācijas daļa.

Attēls. Projektēšanas nosacījumu izpildes iesniegums – sadaļa ‘Dokumentācijas daļas’

Solis ‘Kārtas’ – sadaļa pieejama tikai tad, ja būvniecība noris kārtās. Sadaļā ir iespēja pievienot jaunu kārtu, norādot par to:

  1. Kārtas numuru – obligāti norādāms lauks, izvēloties no izkrītošā saraksta iespējamo kārtu numurus. Nevar otrreiz izmantot jau izveidotas kārtas numuru;
  2. Kārtas nosaukums – obligāti aizpildāms lauks;
  3. Kārtas objekti – norādot ar izvēles rūtiņu vismaz vienu objektu, kuru piesaistīt kārtai;
  4. Kārtu pievieno sarakstam, izmantojot pogu <Pievienot sarakstam>;
  5. Izmainītas kārtas saturu var saglabāt, izmantojot pogu <Saglabāt>;

Attēls. Projektēšanas nosacījumu izpildes iesniegums –sadaļa ‘Kārtas’

Solis ‘Iesnieguma apskats’ – satur visu iesnieguma satura apskatu kopumā.

Attēls. Projektēšanas nosacījumu izpildes iesniegums – sadaļa ‘Iesnieguma apskats’

Solis ‘Saskaņošana’ – atrāda sarakstu ar personām, ar kurām tiks saskaņots iesniegums. Iesniegumu saskaņošanai nodod, spiežot pogu <Saskaņot>.

Sistēma izmetīs logu ar iesaistīto dalībnieku kontaktinformāciju.

Norāda e-pasta adresi, lai iesaistītās personas varētu saņemt paziņojumu par saskaņojuma pieprasījumu uz norādīto e-pasta adresi. Ja e-pasta adrese netiks norādīta, tad iesaistītās personas paziņojumu par saskaņojuma pieprasījumu saņems tikai savā BIS profilā.

! Ņemiet vērā, ka pēc iesnieguma nodošanas saskaņošanai, iesnieguma saturs vairs nebūs labojams.

Kad tas ir izdarīts – spiež pogu ‘Nodot saskaņošanai’.

Attēls. Projektēšanas nosacījumu izpildes iesniegums – sadaļa ‘Saskaņošana’

Kad ‘Projektēšanas nosacījumu izpildes iesniegums’ ir statusā “Saskaņots”, var iesniegt būvvaldei projekta izskatīšanai un akceptēšanai, nospiežot pogu <Tālāk> vai uzspiest uz ievades soļa <Iesniegt>. Lai pabeigtu iesniegšanu, obligāti jāatzīmē apliecinājumi, ja nepieciešams – norāda papildus citu atbildes saņemšanas veidu (pēc noklusējuma atbilde tiek nosūtīta publiskajā portālā), un nospiež poga <Iesniegt>.