BIS darbība (sadarbības partneri)

VZD tehnisko darbu ietvaros 31.maijā plkst.18.00-22.00 iespējami pārtraukumi VZD uzturēto teksta un ģeotelpisko pakalpju, datu apmaiņas un e-pakalpojumu darbībā; izrietoši - traucējumi BIS veidot jaunu būvniecības lietu un iesniegt informāciju būvvaldē

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Saņemtie deleģējumi par ekspluatācijas būvēm

Ja juridiskās personas pārstāvim ir izveidots deleģējums, bet personai nav paraksttiesības, vai piešķirts deleģējums ar tiesību “Tiesības administrēt pārstāvjus”, tad fiziskās personas profilā un juridiskās personas profilā būs pieejama sadaļa “SAŅEMTIE DELEĢĒJUMI”. Šajā sarakstā iespējams apskatīt un meklēt uz lietotāju izveidotos deleģējumus. Par katru ierakstu atrāda tādu pašu informāciju, kā “Deleģējuma” sarakstā.

Attēls. Saņemto deleģējumu saraksts.

Sarakstā ir iespējams veikt deleģējumu meklēšanu pēc laukiem:

  • Statuss - vērtības izvēle no pilnvarai iespējamiem statusiem;
  • Numurs - meklēšana pēc simbolu virknes daļas vai pilnas sakritības;
  • Spēkā no periods - datumu intervāls deleģējuma spēkā stāšanās datuma meklēšanai;
  • Spēkā līdz periods - datumu intervāls deleģējuma spēka zaudēšanas datuma meklēšanai;
  • Deleģējuma veids - izvēle no ekspluatācijas deleģējumu veidiem;
  • Pilnvaras objekts - meklēšana pēc simbolu virknes daļas vai pilnas sakritības;
  • Tiesības - izvēle no ekspluatācijas deleģējumos iespējamo tiesību saraksta;
  • Piekļuves kopa - izvēle no ekspluatācijas Pārvaldīšanas deleģējumā norādāmo datu kopu saraksta;
  • Ekspluatācijas lietas numurs - meklēšana pēc simbolu virknes daļas vai pilnas sakritības;
  • Māju lietas numurs - meklēšana pēc simbolu virknes daļas vai pilnas sakritības.

Sarakstā ir iespēja atvērt konkrēto deleģējumu detalizētā skatīšanas režīmā, nospiežot uz “Mapītes” ikonas, kas atrodas ieraksta labajā pusē. Detalizētajā formā iespējams apskatīt notikumu vēsturi, lejupielādēt datni un atgriezties sarakstā.