DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Trešo pušu saskaņojumu saskaņojums

Lietotājs saņem paziņojumu par nepieciešamību saskaņot trešo pušu saskaņojumu sadaļas ‘PAZIŅOJUMI’ apakšsadaļā ‘SASKAŅOJUMI’ (skatīt nodaļu ‘Paziņojumi par trešo pušu saskaņojumiem’). Lietotājs var izlasīt paziņojuma tekstu un atvērt saskaņojuma formu – izvēloties mapes ikonu vai nospiežot uz paziņojumā ievietoto saiti, kurā redz:

 • Būvniecības lietas dati - aktuālie dati no būvatļaujas, ja lietā nav būvatļauja, no ieceres iesnieguma:
  • Lietas numurs;
  • Lietas nosaukums;
  • Lietas adrese;
  • Lietas ierosinātāju saraksts.
 • Saskaņojumam pievienotās datnes ar aprakstu, ja tādas ir pievienotas;
 • Ja ir pievienotas projekta lapas, par tām atrāda:
  • Daļas nosaukumu;
  • Lapas numuru;
  • Lapas datnes.

Lietotājs var lejupielādēt saskaņojumam pievienotās datnes, t.sk. projekta lapu datnes (pa vienai).

Ja saskaņojums ir īpašuma saskaņojums un tam ir vairāki īpašnieki (sistēmā ir izveidoti vairāki pieprasījumi), lietotājam ir iespēja norādīt, ka viņš balso par visiem. Tādā gadījumā, lietotājam ir obligāti jāpievieno datne ar pilnvarojumu (elektroniski parakstīts dokuments vai ar roku parakstīts un noskanēts dokuments). Pārējo īpašnieku pieprasījumi tiek atcelti.

Ja saskaņojums ir no juridiskas personas un lietotājam nav vienpersoniskas tiesības pārstāvēt organizāciju, lietotājam ir obligāti jāpievieno datne ar pilnvarojumu.

Lietotājs var saskaņot vai noraidīt pieprasījumu. Noraidījuma gadījumā, obligāti norāda pamatojumu.

 

Ja lietotāja saskaņojums bija pēdējais no šī trešo pušu saskaņojuma adresātiem, tiek uzstādīts saskaņojuma statuss:

 • Saskaņots – ja visi saskaņojumi ir pozitīvi. Var būt situācija, ka kādā saskaņojumā ir pazīme, ka balso arī citu īpašnieku vārdā, tad to citu īpašnieku saskaņojumiem jābūt atceltiem;
 • Noraidīts – ja vismaz viens saskaņojums ir noraidīts.

Ja saskaņojums ir iekļauts kādā dokumentā un visiem pārējiem dokumentā iekļautiem saskaņojumiem ir norādīts gala statuss 'Saskaņots' vai 'Noraidīts', ierosinātājam un tā pilnvarotai personai izveido paziņojumu, ka ir saņemti rezultāti visiem šim dokumentam nepieciešamiem saskaņojumiem. Ja vismaz vienam saskaņojumam ir status 'Noraidīts', to norāda paziņojumā.