BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā katru nedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-23.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Formas datu bloki

Eksistē divi datu bloku tipi, kas raksturo to vizuālo izskatu:

Viena raksta bloks. Viena raksta bloks ir paredzēts viena raksta informācijas skatīšanai (skatīšanās režīmā) vai rediģēšanai (rediģēšanas režīmā). Skatīšanās režīmā lauku vērtības ir nerediģējamas. Rediģēšanas režīms ir paredzēts diviem mērķiem: jauna raksta izveidošanai vai eksistējošā raksta labošanai. Viena raksta bloku raksturo šādas īpašības:

 • raksta informācija ir attēlota tabulas formā – divās kolonnās;
 • pirmajā kolonnā – lauku nosaukumi, kas ir izlīdzināti pa labi;
 • otrajā kolonnā – lauku vērtības. Skatīšanās režīmā: simboliskās un skaitliskās vērtības ir izlīdzinātas pa kreisi. Rediģēšanas režīmā simboliskās vērtības laukos ir izlīdzinātas pa kreisi, skaitliskās – pa labi;
 • virs tabulas – bloka nosaukums, kas ir izlīdzināts pa kreisi;

 

Attēls. Viena raksta bloks skatīšanās režīmā.

 

Attēls. Viena raksta bloks rediģēšanas režīmā.

Vairāku rakstu bloks (saraksts). Saraksts ir paredzēts vienlaicīgi vairāku rakstu informācijas skatīšanai un konkrētā raksta izvēlei – vēlāk veicamajām darbībām. Saraksta lauki ir nerediģējami. Sarakstu raksturo šādas īpašības:

 • rakstu informācija ir attēlota tabulas formā – vienā vai vairākās kolonnās;
 • pirmajā tabulas rindā – lauku nosaukumi, kas ir izlīdzināti pa kreisi;
 • katrā nākamajā tabulas rindā – lauku vērtības.
 • virs tabulas – bloka nosaukums kreisajā pusē;
 • virs saraksta – sarakstu atlasīšanas kritēriju ievade un ierakstu meklēšana;
 • ja sarakstā ir vairāk par 20 rindiņām, tad iespējama lapošana.

   

Attēls. Saraksts – vairāku rakstu bloks.

Datu atrādīšana sarakstos

Lietotājs var norādīt meklēšanas kritērijus no ātrās meklēšanas sadaļas. Ir formas, kur papildus kritērijus var norādīt, izvēloties izvērstās meklēšanas sadaļu.

Saraksts tiek sadalīts lapās:

 • vienā lapā 20 ieraksti;
 • lietotājs var izmantot lapošanas rīkjoslu.

Sarakstā vizuāli tiek izcelti:

 • virsraksti kolonām, pēc kurām ir iespējams kārtot datus;
 • atšķirīgie statusi vai neaktīvi ieraksti;
 • lauki, kas kalpo kā saite citu datu atvēršanai.