BIS darbība (funkcionalitāte un pilnveide)

Pilnveidotās funkcionalitātes piegādes laikā iknedēļu otrdienā un ceturtdienā plkst.18.00-22.00 iespējami sistēmas darbības īslaicīgi pārtraukumi

DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
JURIDISKAS PERSONAS LIETOTĀJA PROFILS
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Formas datu bloki

Eksistē divi datu bloku tipi, kas raksturo to vizuālo izskatu:

Viena raksta bloks. Viena raksta bloks ir paredzēts viena raksta informācijas skatīšanai (skatīšanās režīmā) vai rediģēšanai (rediģēšanas režīmā). Skatīšanās režīmā lauku vērtības ir nerediģējamas. Rediģēšanas režīms ir paredzēts diviem mērķiem: jauna raksta izveidošanai vai eksistējošā raksta labošanai. Viena raksta bloku raksturo šādas īpašības:

 • raksta informācija ir attēlota tabulas formā – divās kolonnās;
 • pirmajā kolonnā – lauku nosaukumi, kas ir izlīdzināti pa labi;
 • otrajā kolonnā – lauku vērtības. Skatīšanās režīmā: simboliskās un skaitliskās vērtības ir izlīdzinātas pa kreisi. Rediģēšanas režīmā simboliskās vērtības laukos ir izlīdzinātas pa kreisi, skaitliskās – pa labi;
 • virs tabulas – bloka nosaukums, kas ir izlīdzināts pa kreisi;

 

Attēls. Viena raksta bloks skatīšanās režīmā.

 

Attēls. Viena raksta bloks rediģēšanas režīmā.

Vairāku rakstu bloks (saraksts). Saraksts ir paredzēts vienlaicīgi vairāku rakstu informācijas skatīšanai un konkrētā raksta izvēlei – vēlāk veicamajām darbībām. Saraksta lauki ir nerediģējami. Sarakstu raksturo šādas īpašības:

 • rakstu informācija ir attēlota tabulas formā – vienā vai vairākās kolonnās;
 • pirmajā tabulas rindā – lauku nosaukumi, kas ir izlīdzināti pa kreisi;
 • katrā nākamajā tabulas rindā – lauku vērtības.
 • virs tabulas – bloka nosaukums kreisajā pusē;
 • virs saraksta – sarakstu atlasīšanas kritēriju ievade un ierakstu meklēšana;
 • ja sarakstā ir vairāk par 20 rindiņām, tad iespējama lapošana.

   

Attēls. Saraksts – vairāku rakstu bloks.

Datu atrādīšana sarakstos

Lietotājs var norādīt meklēšanas kritērijus no ātrās meklēšanas sadaļas. Ir formas, kur papildus kritērijus var norādīt, izvēloties izvērstās meklēšanas sadaļu.

Saraksts tiek sadalīts lapās:

 • vienā lapā 20 ieraksti;
 • lietotājs var izmantot lapošanas rīkjoslu.

Sarakstā vizuāli tiek izcelti:

 • virsraksti kolonām, pēc kurām ir iespējams kārtot datus;
 • atšķirīgie statusi vai neaktīvi ieraksti;
 • lauki, kas kalpo kā saite citu datu atvēršanai.