DEFINĪCIJAS, AKRONĪMI, SAĪSINĀJUMI
Jaunas būvniecības uzsākšana
Būvdarbu žurnāls
MĀJU LIETAS
Māju lietu/ Ekspluatāciju lietu publiski pieejamie dati
PROBLĒMU PIETEIKŠANA PORTĀLĀ
Rokasgrāmata lejuplādei PDF

Ekspluatācijas pilnvaras/deleģējuma anulēšana, atcelšana

Pilnvara vai deleģējums var tikt anulēts, ja:

 • lietotājs atceļ sevis izdotu pilnvaru vai deleģējumu;
 • pilnvarotā persona atsakās no saņemtās pilnvaras vai deleģējuma;
 • iestājies derīguma termiņa beigu datums,
 • vai persona nomirst.

Anulējot pilnvaru vai deleģējumu, sistēma veic šādas darbības:

 • pilnvaras statusu nomaina uz 'Neaktīvs' un norāda pilnvaras spēkā līdz datumu un anulēšanas pamatojumu;
 • atlasa visus saistītos pārpilnvarojumus, kuri ir izdoti uz šīs pilnvaras pamata un anulē tos, kā pamatojumu norādot pamatpilnvaras anulēšanu;
 • izveido paziņojumu pilnvarā norādītam pilnvarotājam un pilnvarotai personai.

Pēc pilnvaras anulēšanas pilnvarotā persona zaudē pieeju un izsniegtās tiesības pilnvaras objektiem saistītajām Ekspluatācijas un Māju lietām.

Anulētu pilnvaru nevar labot un uz anulētas pilnvaras pamata nav iespējams izveidot pārpilnvarojumu.

Pilnvara anulējas automātiski, ja pēc datu aktualizēšanas no UR un IeR, tiek konstatēts, ka pilnvarotājs fiziskā persona ir miris vai pilnvarotājs juridiskā persona ir neaktīvs.

   1.  

Kā lietotājs var atcelt sevis izdotu pilnvaru vai deleģējumu?

Lietotājs, kurš izveidojis pilnvaru vai deleģējumu, var atcelt sevis izdoto pilnvaru vai deleģējumu, lai noņemtu pilnvarotajai/deleģētajai personai tiesības darboties citas personas vārdā vai darboties uzņēmuma vārdā. Lai to izdarītu, lietotājam jāatver saraksts ar izsniegtajām pilnvarām vai deleģējumiem un jāatlasa to, kuru vēlas atcelt.

Attēls. Atcelšanas opcijas izdotajā deleģējumā vai pilnvarā.

Atverot pilnvaru vai deleģējumu statusā “Aktīvs”, būs pieejama atcelšanas darbība, ja izpildās kāds no nosacījumiem:

 • lietotājs ir fiziska persona, kura izveidoja pilnvaru;
 • lietotājs ir juridiskas personas pārstāvis, kuram ir aktīvs deleģējums darbībām ar pilnvarām, un pārstāvētā juridiskā persona ir pilnvaras izsniedzējs vai aktīvs deleģējums darbinieku administrēšanai, un pārstāvētā juridiskā persona ir deleģējuma izsniedzējs;
 • lietotājs ir paraksttiesīgs juridiskas personas pārstāvis un pārstāvētā juridiskā persona ir pilnvaras izsniedzējs.

Lietotājam obligāti jānorāda atcelšanas pamatojums.

Ja lietotājs ir fiziska persona vai juridiskas personas pārstāvis ar vienpersoniskām pārstāvēšanas tiesībām, viņš var apstiprināt atsaukšanu. Ja tādas tiesības lietotājam nav, tad var nodot saskaņošanai ar paraksttiesīgajām personām, tāpat kā būvniecības pilnvaru un deleģējumu funkcionalitātē.

   1.  

Kā lietotājs var atteikties no piešķirtās pilnvaras?

Lietotājs, kurš saņēmis pilnvaru, var atteikties no saņemtās pilnvaras, lai noņemtu no sevis tiesības darboties citas personas vārdā. Lai to izdarītu, lietotājam jāatver saraksts “Saņemtās pilnvaras” un jāatver no saraksta to pilnvaru, no kuras vēlas atteikties.

Attēls. Atteikšanās opcija saņemtajā pilnvarā.

Atverot pilnvaru statusā “Aktīvs”, būs pieejama atteikšanās darbība, ja izpildās kāds no nosacījumiem:

 • lietotājs ir fiziska persona, kurai ir piešķirta pilnvara;
 • lietotājs ir juridiskas personas pārstāvis, kuram ir aktīvs deleģējums darbībām ar pilnvarām, un pārstāvētā juridiskā persona ir persona, kurai ir piešķirta pilnvara;
 • lietotājs ir paraksttiesīgs juridiskas personas pārstāvis un pārstāvētā juridiskā persona ir persona, kurai ir piešķirta pilnvara.

Lietotājam obligāti jānorāda atteikšanās pamatojums.

Ja lietotājs ir fiziska persona vai juridiskas personas pārstāvis ar vienpersoniskām pārstāvēšanas tiesībām, viņš var apstiprināt atteikšanos. Ja tādas tiesības lietotājam nav, tad var nodot saskaņošanai ar paraksttiesīgajām personām, tāpat kā būvniecības pilnvaru un deleģējumu funkcionalitātē.